Mới xuất bản

Giới thiệu sách “ Du lịch Việt Nam thời kỳ đổi mới”

Nhân dịp đầu xuân Bính Thân năm 2016, Ban biên tập website Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trân trọng giới thiệu cuốn sách “Du lịch Việt Nam thời kỳ đổi mới”. Nhóm tác giả: Trần Thị Minh Hòa (Chủ biên), Trần Đức Thanh, Nguyễn Văn Lưu, Lê Văn Minh, Tô Quang Long, Đinh Nhật Lê.

Sách được biên soạn công phu, với sự góp sức của nhiều nhà khoa học và các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế - văn hóa du lịch. Du lịch Việt Nam được nhìn từ nhiều góc độ, tổng hòa những nguồn lực tự nhiên, văn hóa và kinh tế... một cách đa dạng và chuyên sâu. Đây được coi là nền tảng và cũng là động lực của sự phát triển du lịch. Bởi lẽ, khai thác, phát triển du lịch cần phải có chiến lược, bảo tồn tính bền vững cũng như phát huy được thế mạnh của giá trị bản sắc trong bối cảnh hội nhập đổi mới, hội nhập quốc tế.

Công cuộc Đổi mới đã tạo ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho các ngành kinh tế, trong đó có Du lịch Việt Nam. Nếu như trong những năm đầu thành lập ngành Du lịch Việt Nam (1960), hoạt động du lịch chủ yếu mang tính chất phục vụ các chuyên gia nước ngòai, các cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, thì sau khi miền Nam hòan tòan giải phóng cho đến trước năm 1986, hoạt động du lịch đã bắt đầu chuyển sang tính chất kinh doanh tuy chỉ với phạm vi nội đia, quy mô nhỏ lẻ. Từ sau năm 1986, đặc biệt là một số sự kiện quan trọng trong công cuộc hội nhập quốc tế, du lịch Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ cả về phạm vi, quy mô và tính chất hoạt động.

Tuy nhiên, quá trình phát triển này vẫn chưa thu được hiệu quả tương xứng với tiềm năng vốn có và chưa đáp ứng được các mục tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển của đất nước. Cùng với đó là tình hình biến động xấu về an ninh – chính trị - kinh tế trên phạm vi tòan cầu; sức cạnh tranh mạnh mẽ của các “thương hiệu du lịch” trong khu vực và thế giới... Nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Du lịch Việt Nam nói riêng không tránh khỏi những ảnh hưởng lớn. Việc nghiên cứu mang tính hệ thống những nguồn lực của ngành, những đặc điểm trong bối cảnh phát triển, những thành tựu đã đạt được, những tồn tại, bất cập hiện nay, những định hướng, giải pháp phát triển cho du lịch VN thời gian tới... là rất cần thiết cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách. Du lịch Việt Nam luôn đứng trước yêu cầu phải nghiên cứu, điều chỉnh, linh hoạt  và không ngừng sáng tạo, để phát triển hiệu quả hơn nữa, đúng theo tinh thần của Đổi mới.

Cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên, học viên Sau đại học, các nhà nghiên cứu và những người làm trong các lĩnh vực liên quan.

TAGS:
Tác giả: ussh ; xuất bản: 16/02/2016 03:09
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động