Mới xuất bản

Giới thiệu sách mới "Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề"

Tiếp theo công trình Lịch sử Quan hệ đối ngoại Việt Nam 1940 – 2010 đã xuất bản năm 2014, năm nay, GS. NGND. Vũ Dương Ninh vừa cho ra mắt cuốn CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRÊN BÀN CỜ QUỐC TẾ - LỊCH SỬ VÀ VẤN ĐỀ (Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2016).

Tác giả đi sâu nghiên cứu một số vấn đề về quan hệ đối ngoại của Việt Nam, mối liên hệ giữa Việt Nam và thế giới, giữa cách mạng Việt Nam với các lực lượng bên ngoài, bao gồm cả đồng minh và đối thủ. Nội dung phân tích các cuộc đàm phán ngoại giao ở Hà Nội, Geneva và Paris; các mối quan hệ tam giác Việt – Pháp – Hoa năm 1946, Việt – Trung – Xô năm 1950 – 1975, vị thế của Việt Nam trong cục diện tam giác Mỹ - Trung - Xô năm 1954 – 1975 và năm 1975 - 1991. Cuốn sách dành nhiều trang viết về đường lối hội nhập quốc tế của Việt Nam, mối quan hệ song phương và đa phương, đặc biệt là quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, Việt Nam – ASEAN, giữa Việt Nam với các tổ chức quốc tế. Phần cuối nêu lên một số kinh nghiệm đối ngoại, những chặng đường hội nhập quốc tế và sự hội nhập của Việt Nam nhìn từ góc độ lịch sử văn minh nhân loại.

Đây là cuốn sách chuyên khảo phục vụ hữu ích việc học tập, nghiên cứu thuộc các chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Lịch sử, Khoa học chính trị và nhiều ngành học khác, xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và những người quan tâm lĩnh vực này.

GS.NGND. Vũ Dương Ninh

* Một số công trình tiêu biểu khác của GS.NGND. Vũ Dương Ninh:

- Lịch sử thế giới cận đại (viết chung), NXB Giáo dục, 1998.

- Lịch sử văn minh thế giới (chủ biên), NXB Giáo dục, 1999.

- Thế giới - Việt Nam và hội nhập, NXB Giáo dục, 2007.

- Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, (Chủ biên), NXB Thế giới, 2007.

- Biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, (Chủ biên), NXB Công an Nhân dân, 2010.

- Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam 1940 - 2010, NXB Chính trị Quốc gia, 2014.

- Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tếLịch sử và vấn đề, NXB CTQG, H 2015.

TAGS:
Tác giả: Hồng Dương ; xuất bản: 08/02/2016 01:21
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động