Tuyển sinh

Giới thiệu về các Khoa và ngành học

Trường Đại học KHXH&NV hiện có 16 khoa và 01 Bộ môn đào tạo 23 ngành học bậc cử nhân

Khoa Báo chí và Truyền thông
Khoa Báo chí và Truyền thông

Khoa Báo chí và Truyền thông đào tạo hai ngành bậc cử nhân đó là ngành Báo chí và ngành Quan hệ công chúng

Khoa Du lịch học
Khoa Du lịch học

Khoa Du lịch học đào tạo cử nhân 2 ngành là ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và ngành Quản trị khách sạn

Khoa Đông Phương học
Khoa Đông Phương học

Khoa Đông Phương học đào tạo cử nhân ngành Đông Phương học

 

Khoa Khoa học Chính trị
Khoa Khoa học Chính trị

Khoa Khoa học Chính trị đào tạo cử nhân ngành Chính trị học

Khoa Khoa học Quản lý
Khoa Khoa học Quản lý

Khoa Khoa học Quản lý đào tạo cử nhân ngành Khoa học Quản lý

Khoa Lịch sử
Khoa Lịch sử

Khoa Lịch sử đào tạo cử nhân ngành Lịch sử

Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng đào tạo cử nhân ngành Lưu trữ học và ngành Quản trị văn phòng 

 

Khoa Nhân học
Khoa Nhân học

Khoa Nhân học đào tạo cử nhân ngành Nhân học

 

Khoa Ngôn ngữ
Khoa Ngôn ngữ

Khoa Ngôn ngữ đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ học

 

Khoa Quốc tế học
Khoa Quốc tế học

Khoa Quốc tế học đào tạo cử nhân ngành Quốc tế học

Khoa Tâm lý học
Khoa Tâm lý học

Khoa Tâm lý học đào tạo cử nhân ngành Tâm lý học

Khoa Thông tin Thư viện
Khoa Thông tin Thư viện

Khoa Thông tin Thư viện đào tạo hai ngành bậc cử nhân là ngành Thông tin học và ngành Khoa học thư viện

 

Khoa Triết học
Khoa Triết học

Khoa Triết học đào tạo cử nhân hai ngành là ngành Triết học và ngành Tôn giáo học

 

Khoa Văn học
Khoa Văn học

Khoa Văn học đào tạo hai ngành bậc cử nhân là ngành Văn học và ngành Hán nôm

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học

Khoa Xã hội học
Khoa Xã hội học

Khoa Xã hội học đào tạo hai ngành bậc cử nhân đó là ngành xã hội học và ngành công tác xã hội

 

Bộ môn Tôn giáo học
Bộ môn Tôn giáo học (07/06/2016)

Bộ môn Tôn giáo học đào tạo ngành cử nhân Tôn giáo học

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 19/02/2017 12:09
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động