Khoa VN học và Tiếng Việt

Hà Xuân Vinh

HÀ XUÂN VINH

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1942
 • Nơi sinh: Vĩnh Phúc
 • Học vị: Cử nhân
 • Chức danh: Giảng viên
 • Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1964

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Bài thơ về mẹ của Hàn Mạc Tử. Văn nghệ đặc san, số 5, 1995.
 2. Lai lịch một bút danh: Hàn Mạc Tử hay Hàn Mặc Tử. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 5, 1993.
 3. Một bài thơ Đường luật đặc biệt của Hàn Mạc Tử. Tạp chí Văn học, số 2, 1995.
 4. Những mối tình trong thơ Hàn Mạc Tử. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 3.
 5. Thơ ca cách mạng vô sản Việt Nam - diện mạo độc đáo trong văn học hiện đại Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 4, 1991.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo

 1. Hàn Mạc Tử - Thơ và giai thoại (viết chung). Nxb Văn hoá - Thông tin, 1998.
 2. Tiếng Việt cho người nước ngoài (viết chung). Nxb Nghệ An, 1995.
 3. Nhập môn tiếng Việt (viết chung).Nxb Văn hoá - Thông tin, 2001.

Tác giả: no1knows ; xuất bản: 02/08/2008 06:53
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động