Hoạt động Hợp tác quốc tế

Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV thăm Khoa Nghệ thuật tại Đại học Charles ở Prague (Cộng hòa Séc)

Ngày 1 và 2/6/2016, PGS. TS Phạm Quang Minh (Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN) đã tới thăm Khoa Nghệ thuật tại Đại học Charles ở Prague. Hiệu trưởng đã cùng TS. Mirjam Friedová (Chủ nhiệm Khoa Nghệ thuật) ký kết Thỏa thuận Hợp tác Đào tạo giữa hai trường.

Thỏa thuận có mục tiêu đóng góp vào sự phát triển của ngành Việt Nam học, tăng cường vị thế của Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Khoa Nghệ thuật (với mong muốn trở thành cơ sở đầu tiên đào tạo ngành Việt Nam học ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ tại Cộng hòa Séc. Đây cũng sẽ là một trong những cơ sở duy nhất đào tạo ngành Việt Nam học trong số các trường đại học ở Trung Âu), thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ nghiên cứu Châu Á nói chung (ĐHQGHN có nhiều dự án hợp tác với Hoa Kỳ, Nhật Bản hay Trung Quốc), cũng như mở rộng vị thế của Viện Nghiên cứu các Khu vực Chiến lược tại Đại học Charles ở Prague.

PGS. TS Phạm Quang Minh trao đổi biên bản hợp tác với TS. Mirjam Friedová (Chủ nhiệm Khoa Nghệ thuật) 

PGS. TS Phạm Quang Minh cũng đã tới thăm Nhà xuất bản Carolinum và được Hiệu phó Phụ trách Đối ngoại (Đại học Charles ở Prague) đón tiếp. Trong tương lai, hai bên sẽ ký kết thỏa thuận ở cấp đại học. 

Nguồn: http://www.ff.cuni.cz/2016/06/rector-university-social-sciences-humanities-hanoi-vietnam-national-university-visited-faculty-arts-charles-university-prague/

TAGS:
Tác giả: Trần Minh dịch ; xuất bản: 08/06/2016 09:57
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động