Khoa VN học và Tiếng Việt

Hồ Đình Thiện

HỒ ĐÌNH THIỆN

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1941
 • Nơi sinh: Nghệ An
 • Học vị: Cử nhân
 • Chức danh: Giảng viên
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1967

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Lỗi và cách chữa lỗi cho sinh viên nước ngoài. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1973.
 2. Một vài ý kiến về dạy nghe - ghi. Hội nghị Khoa học Khoa Tiếng Việt, 1990.
 3. Hoạt động của hai từxongrồi”. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1991.
 4. Từ điển từ tối thiểu tiếng Việt dịch sang các thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, 1972.
 5. Phong cách khẩu ngữ trong truyện tiếu lâm Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994.
 6. 101 truyện cười dạy cho người nước ngoài, 1995.
 7. Dạybị”,“được như thế nào?. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo

 1. Ngữ âm thực hành tiếng Pháp dạy cho người nước ngoài, 1978.
 2. Tiếng Pháp cho người nước ngoài - năm thứ nhất, 1979.
 3. Tuyển tập bài đọc thêm, 1980.

Tác giả: no1knows ; xuất bản: 02/08/2008 06:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động