Đào tạo

Họp đề xuất và điều chỉnh phân bố chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2017

Hôm nay (24/2/2017), GS.TS Phạm Quang Minh - Hiệu trưởng Nhà trường đã có buổi họp với lãnh đạo các đơn vị đề bàn về việc đề xuất và điều chỉnh phân bố chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.

Giáo sư Hiệu trưởng nhấn mạnh: quản trị đại học hiện đại cần những chỉ tiêu đầu ra được định lượng cụ thể để giúp đánh giá chính xác chất lượng công việc cũng như mức độ phát triển của Nhà trường. Những chỉ tiêu này được xét trên nhiều lĩnh vực: từ chỉ tiêu trong hoạt động đào tạo cho đến chỉ tiêu về bài báo, tạp chí công bố trong nước và quốc tế; chỉ tiêu về hội nhập quốc tế thông qua trao đổi cán bộ, sinh viên; chỉ tiêu về đội ngũ cán bộ đạt chuẩn học hàm, học vị… Trên cơ sở ấy, Nhà trường muốn các thông tin này được bàn bạc, trao đổi trực tiếp giữa các đơn vị để tạo sự thống nhất trong quan điểm cũng như chia sẻ trách nhiệm chung. Bên cạnh đó,  cũng từ việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch, các đơn vị sẽ tự đánh giá được mặt mạnh, mặt còn hạn chế, cũng như hoạch định được những việc cần làm để đẩy mạnh sự phát triển của đơn vị trong định hướng phát triển chung của Nhà trường trong thời gian tới.

Lãnh đạo các đơn vị cũng trao đổi và đề xuất những giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đặt ra trong năm nay. Giáo sư Hiệu trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị nhanh chóng thông tin rộng rãi và lấy ý kiến đóng góp trong tập thể, đồng thời sớm gửi công văn chính thức về xây dựng và điều chỉnh chỉ tiêu cho đơn vị mình để Nhà trường hoàn thành việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.

TAGS:
Tác giả: Thanh Hà ; xuất bản: 24/02/2017 04:57
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động