Thông báo

Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN về việc "Tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ tại ĐHQGHN"

Thực hiện Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN ngày 03 tháng 02 năm 2017 về việc "Tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội", đề nghị học viên thực hiện theo hướng dẫn để đảm bảo quyền lợi cho người học. Học viên nộp văn bằng chứng chỉ miễn học phần ngoại ngữ cơ bản tải "Đơn xin miễn ngoại ngữ cơ bản", làm 02 đơn kèm theo 02 bản photo công chứng, nộp 01 bộ cho Phòng Đào tạo (A. Nam- bộ phận SĐH), 01 bộ cho vào hồ sơ xin bảo vệ luận văn thạc sĩ.

Hướng dẫn 297/HD-DHQGHN

Mẫu đơn xin miễn ngoại ngữ cơ bản

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 16/02/2017 10:44
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động