Thông báo

Hướng dẫn số 417/BGDĐT-KTKĐCLGD thực hiện quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017

Ngày 10/02/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Hướng dẫn số 417/BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017. Phòng Thanh tra và Pháp chế xin gửi văn bản nêu trên đến Ban Giám hiệu (để chỉ đạo thực hiện), Lãnh đạo các đơn vị được biết và tổ chức thực hiện.

Hướng dẫn số 417/BGDĐT-KTKĐCLGD

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/02/2017 05:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động