Giới thiệu chung

Kế hoạch Hội thảo KH về Quản trị văn phòng doanh nghiệp

Văn phòng doanh nghiệp là nơi làm việc, là trụ sở liên lạc và giao dịch chính thức của doanh nghiệp với các cơ quan, đối tác bên ngoài. Văn phòng được coi là “Bộ tổng tham mưu”, bộ phận “đầu não” của các doanh nghiệp, có chức năng tham mưu, hỗ trợ đắc lực cho các nhà quản trị trong việc ban hành và thực hiện các quyết định quản lí. Hiệu quả hoạt động của Văn phòng doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả hoạt động chung của toàn doanh nghiệp. Chính vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, Quản trị văn phòng là vấn đề được các nhà quản trị doanh nghiệp đặc biệt quan tâm và là một trong những giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam vượt qua thời kì khủng hoảng để tồn tại và phát triển bền vững. Trong những năm qua, mặc dù đã có nhiều đổi mới, nhưng nhận thức của xã hội nói chung và các doanh nghiệp nói riêng về vai trò của văn phòng và quản trị văn phòng còn chưa đầy đủ. Hiệu quả hoạt động của các văn phòng ở nhiều doanh nghiệp chưa cao, các giải pháp quản lí trong văn phòng vẫn còn thiếu tính chuyên nghiệp và thống nhất. Điều này đã ảnh hưởng nhất định tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung, các nhà quản trị doanh nghiệp nói riêng. Trong khi đó, ở các nước phát triển, quản trị văn phòng luôn là vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm cả về mặt lí luận và thực tiễn. Thực tế trên đang đặt ra cho các nhà khoa học và các nhà quản trị doanh nghiệp những vấn đề cần nghiên cứu, trao đổi để góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lí luận về quản trị văn phòng cũng như kinh nghiệm vận dụng vào điều kiện thực tế ở Việt Nam. Xuất phát từ những lí do trên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) tổ chức Hội thảo khoa học: “Quản trị văn phòng doanh nghiệp: Từ lí luận đến thực tiễn” Với chủ đề trên, hội thảo tập trung vào các vấn đề chính sau đây :

 • Làm rõ vị trí, vai trò của Văn phòng và Quản trị văn phòng trong doanh nghiệp, đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò hỗ trợ và tác động đến hoạt động quản lí và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời kì hội nhập, vượt qua khủng hoảng để phát triển bền vững ;
 • Hệ thống các kết quả nghiên cứu của Việt Nam và thế giới ở góc độ lí luận về quản trị văn phòng ; Làm rõ sự tương đồng và khác biệt trong hoạt động quản lí văn phòng và công tác văn phòng tại doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước cũng như giữa các loại hình doanh nghiệp ;
 • Phân tích và chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn quản trị văn phòng ở một số doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp thành viên của VACD) để có cơ sở so sánh, đối chứng với những vấn đề lí luận và làm rõ tính đặc thù của văn phòng và quản trị văn phòng trong các doanh nghiệp ở Việt Nam ;
 • Trao đổi, chia sẻ với các nhà quản trị doanh nghiệp về những định hướng, giải pháp và kinh nghiệm cụ thể để nâng cao năng lực và hiệu quả quản trị văn phòng doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay và trong tương lai ;
 • Làm rõ các yêu cầu cũng như giải pháp để trang bị và nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ hành chính văn phòng cho đội ngũ nhân sự trong văn phòng doanh nghiệp, đặc biệt là các yêu cầu về chuyên môn sâu, phẩm chất cá nhân, phong cách làm việc chuyên nghiệp và khả năng chịu áp lực trong công việc, văn hoá giao tiếp ứng xử với cấp trên, cấp dưới, với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng ;
 • Phân tích các nguyên tắc, yêu cầu và biện pháp cụ thể để các doanh nghiệp có thể tổ chức và kiểm soát tốt các vấn đề cơ bản trong hoạt động văn phòng như : xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động ; áp dụng hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO ; tổ chức và quản lí hệ thông thông tin, hệ thống văn bản và các hồ sơ lưu trữ ; quản lí tài sản và trang thiết bị văn phòng ; tổ chức các cuộc họp, sự kiện ; các hoạt động lễ tân, khánh tiết ; các giải pháp giảm thiểu và tiết kiệm chi phí văn phòng… ;
 • Phân tích vai trò của văn phòng trong việc tham mưu và triển khai xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tạo dựng và quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp ;
 • Làm rõ nhu cầu về nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản trị văn phòng của các doanh nghiệp và những vấn đề đặt ra cho công tác đào tạo hiện nay.
Thời gian tổ chức: 01 ngày (dự kiến 25/4/2013) Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Ban Tổ chức Hội thảo xin thông báo và trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lí, các chuyên gia gửi bài tham luận và đăng kí tham dự hội thảo. Bài viết và thông tin đăng kí tham dự hội thảo xin gửi cho Ban tổ chức trước ngày 15 tháng 4 năm 2013, theo địa chỉ email: quantrivanphong.ussh@gmail.com. Toàn văn báo cáo tham luận được trình bày trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13. Để được giải đáp thông tin chi tiết, kính đề nghị Quý vị liên hệ với Ban Tổ chức Hội thảo theo địa chỉ: Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn số 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội. Điện thoại: (04) 35588315 (Thư kí: ThS Trần Phương Hoa; Mobile: 0904.431.899)

Tác giả: admin ; xuất bản: 01/04/2013 11:12
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động