Thông báo

Kế hoạch và hướng dẫn công tác xét tặng danh hiệu NGND-NGUT lần thứ 14 năm 2017

Căn cứ Hướng dẫn số 3974/HD-ĐHQGHN ngày 12/12/2016 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND-NGUT), Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu NGND, NGUT (Nghị định 27/2015/NĐ-CP), Nhà trường thông báo kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác xét tặng danh hiệu NGND-NGUT lần thứ 14 năm 2017 như sau:

CV triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGUT năm 2017:

Hướng dẫn việc xét tặng danh hiệu NGND-NGUT năm 2017:

CV số 3332/BGDDT-TĐKT triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGUT năm 2017:

Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”:

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 26/12/2016 04:09
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động