Giới thiệu chung

Kí hợp tác với Viện Phim Việt Nam

Ngày 08/7/2013, GS.TS Nguyễn Văn Khánh (Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV) và bà Nguyễn Thị Lan (Viện trưởng Viện phim Việt Nam) đã kí thoả thuận hợp tác chính thức giữa hai đơn vị.

Theo đó, Trường ĐHKHXH&NV và Viện Phim Việt Nam sẽ hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo với các hoạt động cụ thể:

- Triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học về các chủ đề liên quan đến tài liệu nghe nhìn, phim điện ảnh, phương pháp lưu trữ, khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ nghe nhìn, lịch sử điện ảnh Việt Nam và thế giới;

- Tổ chức các hội thảo khoa học về lĩnh vực lưu trữ tài liệu nghe nhìn và nghệ thuật điện ảnh.

- Các nhà khoa học, cán bộ quản lí hai đơn vị phối hợp tham gia phê duyệt, thẩm định, nghiệm thu, đánh giá các công trình nghiên cứu có liên quan thuộc lĩnh vực chuyên môn của hai bên.

- Trao đổi danh mục và thông tin, tài liệu khoa học được hai bên quan tâm.

- Mở các khoá đào tạo ngắn hạn cho đối tượng (cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh) của hai bên về: Phương pháp nghiên cứu khoa học; Phương pháp và nghiệp vụ lưu trữ nghe nhìn; Phương pháp nghiên cứu nghệ thuật điện ảnh …

- Tiếp nhận và tạo điều kiện cho cán bộ, sinh viên của hai bên đến khảo sát thực tế, thực tập, giao lưu, trao đổi các vấn đề chuyên môn.

- Mời hoặc cử cán bộ tham gia giảng dạy cho sinh viên và cán bộ trong các khoá đào tạo ngắn hạn, dài hạn theo đề nghị của hai bên.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm sau lễ kí.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm sau lễ kí.

Bên cạnh đó, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức chiếu phim tư liệu, phim truyện và các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu những bộ phim có giá trị của Việt Nam và nước ngoài cho cán bộ, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh; tổ chức gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam với cán bộ, sinh viên, học viên của trường tại địa điểm của hai bên…

TAGS:
Tác giả: Thanh Hà ; xuất bản: 12/07/2013 02:07
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động