Khoa VN học và Tiếng Việt

Lê Quốc Vinh

LÊ QUỐC VINH

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1939
 • Học vị: Cử nhân
 • Chức danh: Giảng viên
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1964

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Sự giao thoa giữa tiếng mẹ đẻ và ngoại ngữ. Tạp chí Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ, 1974.
 2. Về từ phụ trong tiếng Việt. Tập san Ngôn ngữ Á Châu, Tokyo, Nhật Bản.

Tác giả: no1knows ; xuất bản: 02/08/2008 06:53
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động