Khoa VN học và Tiếng Việt

Lê Văn Phúc

LÊ VĂN PHÚC

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1932
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Học vị: Cử nhân
 • Chức danh: Giảng viên
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1964

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Kinh nghiệm bước đầu về việc dạy tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài. Hội thảo Khoa học Khoa Tiếng Việt, 1968.
 2. Khẩu ngữ tiếng Việt. Hội thảo Khoa học Khoa Tiếng Việt, 1971.
 3. Những tiền đề để hình thành phương pháp dạy tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài. Hội thảo Khoa học Khoa Tiếng Việt, 1974.

Tác giả: no1knows ; xuất bản: 02/08/2008 06:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động