Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn "Các mô hình tượng trưng trong văn xuôi Ivan Bunin"

1. Họ và tên học viên: Đặng Thu Hương.

2. Giới tính: Nữ.

3. Ngày sinh: 19/01/1982.

4. Nơi sinh: Song An – Vũ Thư – Thái Bình.

5. Quyết định công nhận học viên số: 2204/2004/QĐ-XHNV-ĐT

Ngày 02 tháng 11 năm 2004.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn bảo vệ luận văn 1 năm (tháng 11/2008).

7. Tên đề tài luận văn: Các mô hình tượng trưng trong văn xuôi Ivan Bunin.

8. Chuyên ngành: Văn học nước ngoài.

9. Mã số: 60.22.30

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Gia Lâm.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn là một công trình nghiên cứu về các mô hình tượng trưng trong văn xuôi Ivan Bunin. Bằng việc nghiên cứu các hình thức và phương tiện biểu hiện mô hình tượng trưng, phân loại chúng theo đặc điểm kết cấu, khám phá những đặc trưng cấu trúc đa tầng của chúng, đặc điểm quá trình tượng trưng hoá các chi tiết theo cách riêng của I.Bunin, đề tài sẽ mang lại một cách đọc mới đối với sáng tác của ông. Đây như là một bộ mã nguồn nhằm hoá giải các ẩn ngữ, mở đường vào chiều sâu tác phẩm. Công trình này cũng được coi như là một thử nghiệm cho phương pháp nghiên cứu trường hợp, một thao tác quan trọng và khá hiệu quả trong công tác nghiên cứu văn học nói chung.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy lịch sử văn học Nga thế kỉ XX cũng như các nghiên cứu chuyên đề về sáng tác của I.Bunin.

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 08:04
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động