Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn "Công cuộc cải cách kinh tế xã hội ở tỉnh Quảng Tây-Trung Quốc (1978-2005)"

1. Họ và tên học viên: ĐỒNG XUÂN KHANH.

2. Ngày sinh: 10/01/1980.

3. Nơi sinh: Hải Dương

4. Quyết định công nhận học viên số: 1845/2005/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày 26/7/2005

5. Tên đề tài luận văn: Công cuộc cải cách kinh tế xã hội ở tỉnh Quảng Tây-Trung Quốc (1978-2005)

6. Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế. Mã số: 60 31 40

7. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Tiến Sâm (Viện trưởng Viện nghiên cứu Trung Quốc)

8. Tóm tắt các kết quả luận văn: Trên cơ sở phân tích, đánh giá các chính sách phát triển kinh tế xã hội ở Quảng Tây, cùng với các số liệu đã dẫn chứng cụ thể và cập nhật, luận văn đã đưa ra được một số kết luận không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn mang tính thực tiễn nhất định, có giá trị làm nguồn tài liệu tham khảo, gợi mở đối với quá trình đổi mới ở Việt Nam nói chung và đặc biệt là với các tỉnh Đông Bắc Việt Nam nói riêng v.v…

9. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: có thể ứng dụng các chính sách phát triển kinh tế xã hội, chính sách dân tộc, khu vực của Quảng Tây vào quá trình đổi mới ở các tỉnh Đông Bắc Việt Nam.

10. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Cải cách ở Quảng Tây mang tính toàn diện, luận văn này chỉ tập trung đề cập đến lĩnh vực kinh tế xã hội. Do vậy, trên cở sở đã được đề cập trong nội dung của luận văn này, gợi mở hướng nghiên cứu tiếp theo đối với lĩnh vực thể chế chính trị….

11. Công trình đã công bố liên quan đến luận văn: Năm 1998, Nhà xuất bản nhân dân Quảng Tây đã ra mắt công trình nghiên cứu khoa học với 460 trang nội dung về “Quảng Tây 20 năm cải cách mở cửa” do đồng tác giả chủ biên là Hoàng Tranh và Tiếu Vĩnh Tư, đây là công trình nghiên cứu công phu và chi tiết nhất về bức tranh toàn cảnh Quảng Tây 20 năm thực hiện cải cách mở cửa.

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 07:26
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Các Tin khác

  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động