Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn "Đặc điểm tâm lí - xã hội của người dân di cư bán hàng rong ở Hà Nội"

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Anh Thư

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 18/6/1983

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số 2048/2005/QĐ - XH&NV-KH&SĐH ngày 06 tháng 9 năm 2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Đặc điểm tâm lí - xã hội của người dân di cư bán hàng rong ở Hà Nội

8. Chuyên ngành: Tâm lí học

9. Mã số: 60 31 80

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Minh Đức

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Những người dân di cư bán hàng rong ở Hà Nội đều có nguyên nhân kinh tế, nhu cầu về kinh tế.  

- Thu nhập của người bán hàng rong càng cao thì họ càng hài lòng với công việc hơn.

- Họ có kĩ năng bán hàng khéo léo, kĩ năng ứng xử tình uống tốt.

- Những người dân di cư bán hàng rong có tính cách điển hình là chịu khó, nhẫn nhịn, khéo léo và khôn ngoan.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

    Đề xuất một số giải pháp cho các cơ quan chức năng có liên quan nhằm giải quyết vấn đề hàng rong tốt hơn nhằm vừa đảm bảo mĩ quan đường phố, vừa đảm bảo cho người bán hàng rong có thể duy trì được công việc.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đặc điểm nhân cách của người bán hàng rong.

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 09:20
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Các Tin khác

  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động