Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn "Định kiến giới trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam"

1.Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thịnh

2.Giới tính: Nữ

3.Ngày sinh: 16/09/1981

4.Nơi sinh: Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình.

5.Quyết định công nhận học viên số 2203/2004/QĐ-XHNV-ĐT ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội.

6.Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Thay đổi về thời gian đào tạo:

Theo quyết định số 674/2004/QĐ-XHNV/KH&SĐH của trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn ngày 31/12/2004, tôi được phép bảo lưu kết quả học tập 1 năm vì lí do sức khoẻ. Do đó, thời hạn học của tôi sẽ được phép kéo dài đến tháng 11 năm 2008.

Thay đổi về đề tài luận văn:

Theo quyết định số 488/XHNV-KH&SĐH ngày 09/08/2006 của trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn, tôi được phép đổi đề tài luận văn từ đề tài: “Nghiên cứu tính tích cực tự học của sinh viên trường cao đẳng sư phạm Ninh Bình” sang đề tài: “Định kiến giới trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam”.

7.Tên đề tài luận văn: “Định kiến giới trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam

8.Chuyên ngành: Tâm lí học

9.Mã số: 60.31.80

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS Vũ Dũng.

11. Tóm tắt kết quả luận văn.

Luận văn có 137 trang, bao gồm: Phần mở đầu, hai chương, phần kết luận và kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.

Luận văn gồm có một số nôi dung chính như sau:

Phần mở đầu.

1. Lí do chọn đề tài

Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, song họ vẫn là đối tượng của những định kiến giới.

Định kiến giới đánh giá thấp vai trò, vị trí, năng lực của người phụ nữ nhưng nó vẫn được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Định kiến giới là sức cản chống lại sự cố gắng nâng cao năng lực của người phụ nữ, kéo lùi sự phát triển lịch sử xã hội, cản trở mục tiêu bình đẳng giới, vì thế, nó cần được xoá bỏ.

Đằng sau những giá trị văn hoá dân tộc cao đẹp, ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam cũng chứa đựng những định kiến giới.

Với cách tiếp cận như trên, chúng tôi chọn đề tài: “Định kiến giới trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam” mong muốn tìm hiểu thực trạng định kiến giới trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ, trên cơ sở đó, đề xuất một số kiến nghị nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của định kiến giới trong giai đoạn hiện nay.

2. Mục đích nghiên cứu.

Nghiên cứu thực trạng định kiến giới trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam, trên cơ sở đó, đề ra những kiến nghị, giải pháp trong quá trình truyền thông, quá trình giáo dục nhằm xoá bỏ những định kiến giới lạc hậu cản trở sự phát triển của phụ nữ và nam giới nói riêng, của xã hội nói chung.

 3. Nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Hệ thống hoá một số vấn đề lí luận về định kiến giới (khái niệm, đặc điểm, nguyên nhân hình thành, hậu quả của định kiến giới, những khái niệm có liên quan đến định kiến giới ...), những nét cơ bản của ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam.

3.2. Nghiên cứu những biểu hiện cụ thể của định kiến giới được phản ánh trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam.

3.3. Đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần hạn chế tiến tới xoá bỏ định kiến giới ở nước ta hiện nay.

4. Đối tượng, và giới hạn nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Thực trạng định kiến giới trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam.

4.2. Giới hạn  nghiên cứu

- Trong khuôn khổ có hạn nên luận văn chỉ nghiên cứu định kiến giới đối với người phụ nữ, không nghiên cứu định kiến giới đối với người nam giới.

- Vì dân tộc ta có một kho tàng ca dao, tục ngữ, thành ngữ rất đồ sộ nên đề tài chỉ tìm hiểu định kiến giới trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ của những giai đoạn trước Pháp thuộc, còn từ thời Pháp thuộc đến nay chưa nghiên cứu.

5. Giả thuyết khoa học

Ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam phản ánh khá sâu sắc định kiến giới, nó thể hiện qua sự đánh giá thấp vai trò, vị trí của người phụ nữ trong đời sống gia đình và xã hội, đề cao vai trò của nam giới.

6. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu (thu thập thông tin, phân tích và tổng hợp).

Chương 1: Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu.

Đề tài đã đưa ra được khái niệm về định kiến giới và khái niệm định kiến giới đối với người phụ nữ:

Định kiến giới là sự nhìn nhận, phán xét, đánh giá mang tính tiêu cực và bất hợp lí về đặc điểm, vị trí, vai trò, năng lực, công việc mà chủ thể mang định kiến áp đặt thành thuộc tính của phụ nữ và nam giới.

 Định kiến đối với người phụ nữ là sự nhìn nhận, phán xét, đánh giá mang tính tiêu cực và bất hợp lí về năng lực, phẩm chất của phụ nữ (thường là kém cỏi hơn) so với nam giới

Chương 2: Những biểu hiện cơ bản của định kiến giới trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam

Đề tài đã nghiên cứu được một số nội dung chính như sau:

- Những định kiến giới liên quan đến đặc điểm ngoại hình của người phụ nữ (khuôn mặt, thân hình, nụ cười, giọng nói...)

- Những định kiến về tính cách, năng lực, công việc của người phụ nữ.

- Những định kiến đối với người phụ nữ biểu hiện trong gia đình (trong quan niệm về giá trị con trai, con gái; trong mối quan hệ vợ - chồng như: chồng là người cai quản, trị vì, vợ là người lệ thuộc, qua thân phận người vợ lẽ, qua quan niệm "tòng phu”, qua quan niệm về vai trò của cha mẹ đối với con cái trong gia đình)

- Những định kiến giới trong cộng đồng và xã hội, biểu hiện qua kì vọng giới, qua quan niệm của cộng đồng coi  phụ nữ là dấu hiệu của sự không may mắn (điềm gở).

- Đề tài cũng đề cập đến hậu quả của định kiến giới với người phụ nữ  được phản ánh trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam.

Kết luận và kiến nghị.

1. Kết luận (về phần lí luận, về kết quả nghiên cứu định kiến giới trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam.

2. Kiến nghị.

Đề tài đã đề xuất một số kiến nghị trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong gia đình, nhà trường, xã hội; những kiến nghị với bản thân mỗi người phụ nữ để hạn chế và tiến tới xoá bỏ định kiến giới trong đời sống xã hội hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn của đề tài

- Đề tài có thể được ứng dụng trong quá trình biên soạn, giảng dạy ca dao, tục ngữ, thành ngữ trong nhà trường để giảm thiểu những tác động của định kiến giới.

- Trong quá trình truyền thông nên có những bài phân tích ca dao, tục ngữ, thành ngữ từ góc độ định kiến giới trên các phương tiện thông tin đại chúng để giảm thiểu tác động của định kiến giới.

- Các bậc cha mẹ nên hiểu về định kiến giới để tránh được việc giáo dục con cái theo khuôn mẫu giới.

13.Những hướng nghiên cứu tiếp theo

Hiện tác giả đề tài đang có 2 hướng phát triển luận văn này:

- Một là: Sẽ nghiên cứu về định kiến giới rộng hơn trong các loại hình văn học khác.

- Hai là: Nghiên cứu về thực trạng định kiến giới trong các nhóm xã hội hiện nay.

14. Các công trình công bố có liên quan đến luận văn.

Chưa có công trình nghiên cứu nào của tác giả được công bố liên quan đến luận văn.

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 07:40
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động