Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn "Hồi kí của một số nhà văn Việt Nam thời kì hiện đại"

1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Lan Anh

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 01 – 05 - 1983

4. Nơi sinh: Bỉm Sơn, Thanh Hoá

5. Quyết định công nhận học viên số 2539/2005/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

Không.

7. Tên đề tài luận văn: Hồi kí của một số nhà văn Việt Nam thời kì hiện đại.

8. Chuyên ngành:  Lí luận Văn học

9. Mã số: 60.22.32.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học (chức danh khoa học, học vị, họ và tên):

Giáo sư Hà Minh Đức

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn (nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới, nếu có)

Tiếp cận và nghiên cứu một số Hồi kí của các nhà văn Việt Nam thời kì hiện đại, chúng tôi đã làm được những công việc cơ bản như sau: tìm hiểu và khái quát một cách hệ thống những vấn đề có liên quan về hồi kí và hồi kí văn học. Từ cơ sở lí luận đó, chúng tôi khảo sát các trường hợp hồi kí cụ thể của các nhà văn như: Tô Hoaid, Huy Cận, Xuân, Diệu, Tố Hữu, Nguyễn Công Hoan, Vũ Bằng, Nguyên Hồng, Anh Thơ, Đặng Thai Mai và đưa ra một cái nhìn tương đối khái quát về giá trị nội dung cùng như các thủ pháp nghệ thuật mà các nhà văn sử dụng trong quá trình viết hồi kí. Qua đó thấy được vai trò và vị trí của hồi kí văn học trong nền văn học Việt Nam hiện đại.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có)

Luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên, sinh viên trong công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu thể kí nói chung và hồi kí văn học nói riêng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

Nếu điều kiện cho phép Luận văn có thể phát triển thành Luận án Tiến sĩ.

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 07:59
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động