Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn "Hứng thú học âm nhạc của trẻ 4 - 5 tuổi ở một số trường mầm non tỉnh Yên Bái"

1. Họ và tên học viên: Vũ Thị Việt Hiếu.

2. Giới tính: Nữ.

3. Ngày sinh: 14/ 01/ 1976.

4. Nơi sinh: Yên Bái

5. Quyết định công nhận học viên số 1845/2005/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Hứng thú học âm nhạc của trẻ 4- 5 tuổi ở một số trường mầm non tỉnh Yên Bái

8. Chuyên ngành:  Tâm lí học

9. Mã số: 60 31 80

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Phan Thị Mai Hương.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Thực trạng Hứng thú học âm nhạc của trẻ 4- 5 tuổi ở một số trường mầm non tỉnh Yên Bái chưa cao;

- Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, nhưng nhân tố chính là do phương pháp dạy học âm nhạc của giáo viên;

- Nghiên cứu thực nghiệm đã chứng minh: việc sử dụng phương pháp dạy học của giáo viên đóng vai trò quan trọng nhất trong viêc hình thành và duy trì hứng thú học âm nhạc của trẻ 4- 5 tuổi.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Phổ biến, vận dụng các biện pháp đã được kiểm chứng về tính hiệu quả và khả thi trong quá trình giảng dạy mầm non nói chung và dạy học âm nhạc cho trẻ 4- 5 tuổi ở các tỉnh miền núi nói riêng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu các kĩ năng trong hoạt động âm nhạc của trẻ 4- 5 tuổi.

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 07:43
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động