Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn "Khảo sát hệ thống bài luyện và bài tập trong một số sách dạy tiếng Việt cho người nước ngoài ở Việt Nam từ năm 1980 đến nay"

1. Họ và tên học viên: Đỗ Thị Thuý Hoàn

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 24/5/1978

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 1250/QĐ/XHNV- ĐT ngày 29 tháng 6 năm 2004 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6: Tên dề tài luận văn: “Khảo sát hệ thống bài luyện và bài tập trong một số sách dạy tiếng Việt cho người nước ngoài ở Việt Nam từ năm 1980 đến nay”.

7: Chuyên ngành: Lí luận ngôn ngữ

8. Mã số: 602201

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thiện Nam

10. Tóm tắt các kết luận của luận văn:

Bài tập và bài luyện là phần không thể thiếu trong bất kì giáo trình dạy tiếng nói chung, giáo trình dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ nói riêng. Đặc biệt trong thời đại internet phát triển như hiện nay, các phương tiện nghe nhìn được ứng dụng mang lại hiệu quả lớn trong công tác dạy tiếng cũng như học tiếng; các dạng bài luyện và bài tập được biên soạn, thiết kế ngày càng phong phú, đa dạng hơn.

Qua quá trình nghiên cứu và phân tích, người viết thấy rằng về số lượng đầu sách thì khá phong phú với đủ các trình độ từ cơ sở đến nâng cao. Tuy nhiên, về chất lượng và hiệu quả của bài luyện, bài tập trong các sách đối với người học và cả người dạy vẫn còn khiêm tốn. Ngoài ra, người viết cũng tổng hợp các loại hình bài luyện, bài tập trong các sách dạy tiếng Việt cho người nước ngoài; mô tả và đưa ra nhận xét cho mỗi cuốn về điểm mạnh và điểm còn hạn chế của hệ thống bài luyện, bài tập trong mỗi quyển; ứng dụng các loại hình bài tập nhằm củng cố vốn từ, ngữ pháp.

Người viết tập trung vào việc thống kê, phân tích cách biên soạn hệ thống bài tập và bài luyện trong các sách dạy tiếng Việt xuất bản ở Việt Nam; sau đó thực hiện so sánh với thực tế biên soạn hệ bài luyện và bài tập trong các sách xuất bản ở nước ngoài do người Việt Nam hoặc người nước ngoài biên soạn. Với hướng nghiên cứu như vậy, luận văn đã đưa ra được số lượng và các kiểu loại bài tập trong các sách dạy tiếng Việt  cho người nước ngoài; đề xuất một số ý kiến trong việc xây dựng chương trình, biên soạn hệ thống bài luyện và bài tập nhằm củng cố từ vựng, ngữ pháp để tạo thuận lợi hơn cho người học.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Thông qua luận văn này, người viết đã cố gắng đưa ra một cái nhìn toàn diện đối với công tác biên soạn hệ thống bài tập và bài luyện trong các sách dạy tiếng Việt cho người nước ngoài từ những năm 80 của thế kỉ XX cho đến gần đây; đề xuất một số dạng bài tập nhằm củng cố vốn từ, ngữ pháp.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Việc biên soạn giáo trình nói chung, hệ thống bài tập nói riêng một cách hệ thống, phù hợp với trình độ của người học trong các sách dạy tiếng Việt cho người nước ngoài là công việc phức tạp. Vì vậy, người viết mong muốn đề tài này sẽ được tiếp tục khảo sát ở tầm mức rộng và sâu hơn trong tương lai.

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 08:14
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động