Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn “Nhận thức về sức khoẻ sinh sản của học sinh” (nghiên cứu trường hợp quận Hoàng Mai, Hà Nội)

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 27 tháng 3 năm 1979

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận học viên số 2204/2004/QĐ-XHNV-ĐT ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Căn cứ Quyết định số 805/QĐ/XHNV-KH&SĐH ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc kéo dài thời gian học tập của học viên cao học, đến hết tháng 11 năm 2008.

7. Tên đề tài luận văn: “Nhận thức về sức khoẻ sinh sản của học sinh” (nghiên cứu trường hợp quận Hoàng Mai, Hà Nội)

8. Chuyên ngành: Xã hội học

9. Mã số: 60 31 30

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học (chức danh khoa học, học vị, họ và tên): TS. Trịnh Văn Tùng

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn (nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)

- Luận văn nghiên cứu tìm hiểu thái độ của học sinh THPT ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, qua đó bổ sung thêm về thực trạng nhận thức đối với vấn đề SKSS.

- Nhìn chung nhận thức của các em về vấn đề SKSS có sự chuyển biến. Về sinh lí, khoảng 50% các em biết về độ tuổi trưởng thành sinh dục. Về tránh thai khoảng 85 % các em biết đến một biện pháp tránh thai bất kì. Các em mới chỉ xác định được nguy cơ mang thai do quan hệ tình dục không được bảo vệ và kể tên được các biện pháp tránh thai phổ biến, nhưng không nhận thức cách sử dụng và nơi cung cấp chúng.

- Nhận thức của các em về SKSS chỉ dừng lại ở kiến thức chung mà chưa hiểu một cách đầy đủ các nội dung chi tiết của từng vấn đề.

- Luận văn đã đưa ra những giải pháp để tuyên truyền, giáo dục và định hướng cho học sinh nhận thức về SKSS nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề này.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có)

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu ở cấp độ cao hơn:

+ Huy động sự tham gia đồng bộ, càng nhiều càng tốt nhiều ban, ngành, đoàn thể vào việc lập kế hoạch và thực thi các chương trình.

+ Tăng cường hơn nữa công tác thông tin giáo dục và truyền thông trong vị thành niên với nhiều nội dung và do chính vị thành niên thực hiện trong nhà trường THPT cũng như ngoài xã hội.

+ Tuyên truyền những người làm công tác giáo dục, quản lí vì nhận thức của họ khi được thông suốt sẽ có tác động hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp đến các em HS THPT.

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 07:23
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Các Tin khác

  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động