Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn: "Những phương thức nối kết trong văn bản nghệ thuật (dựa trên cứ liệu thơ Nguyễn Bính)"

1. Họ và tên học viên: Đỗ Anh Vũ

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 02/8/1980

4. Nơi sinh: Hà Hồi - Thường Tín – Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng): Không

7. Tên đề tài luận văn: Những phương thức nối kết trong văn bản nghệ thuật (dựa trên cứ liệu thơ Nguyễn Bính)

8. Chuyên ngành:  Ngôn ngữ học 9. Mã số: 60 22 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Hoàng Cao Cương

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Miêu tả được chân dung thơ Nguyễn Bính, chỉ ra những đóng góp của nhà thơ này đối với nền văn học Việt Nam hiện đại.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Tiếp cận toàn bộ các tác phẩm văn học theo quan điểm mới về phương thức nối kết, chỉ ra được phong cách nghệ thuật của mỗi tác gia.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu về nối kết trong các tác phẩm của những thi sĩ tiền bối khác.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn (liệt kê theo thứ tự thời gian, nếu có)

  1. Sự phát triển tiếng Việt theo hướng hiện đạo hoá: BCKH/ Đào Thản - Đỗ Anh Vũ/ Hội nghị khoa học Viên Ngôn ngữ 2003. Cũng in trong “Từ di sản đến thực tiễn Bảo vệ và phát triển Tiếng Việt: Công trình khoa học cấp Bộ
  2. Nỗi buồn trong ngôn ngữ nghệ thuật Sầu xuân của Hàn Mặc Tử/ Đỗ ANh Vũ/ Ngôn ngữ và đời sống, số 1+2/2007.
  3. Tượng số - một bài thơ kì lạ của Bùi Giáng/ Đỗ Anh Vũ/ Ngôn ngữ và đời sống, số 10/2007.
  4. Sự phát triển dung lượng dòng thơ Việt Nam/ Đỗ Anh Vũ/ Tạp chí Ngôn ngữ, số 1/2008.

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 08:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Các Tin khác

  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động