Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn "Quan hệ Trung- Nga sau chiến tranh lạnh (từ năm 1991 - nay)"

1. Họ và tên học viên: Hoàng Mai Hương

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 22 tháng 07 năm 1983

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 2084/2005/QĐ-XHNV-KH&SĐH, ngày 06 tháng 09 năm 2005.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Quan hệ Trung- Nga sau chiến tranh lạnh (từ năm 1991 - nay).

8. Chuyên ngành: Châu Á học.

9. Mã số: 60. 31. 50

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Tiến Sâm

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Đề tài “Quan hệ Trung - Nga sau chiến tranh lạnh” có các nhiệm vụ chính sau:

- Khái quát diễn biến quan hệ Trung - Nga trước chiến tranh lạnh nhằm làm rõ tính kế thừa cũng như so sánh với thời kì sau chiến tranh lạnh.

- Phân tích tình hình quan hệ Trung - Nga sau chiến tranh lạnh và các kết quả đạt được cũng như các hạn chế cần khắc phục.

- Dự đoán triển vọng phát triển của quan hệ Trung - Nga trong tương lai và kiến nghị lựa chọn chính sách của Việt Nam để có vị trí tốt nhất, tận dụng được các tác động tích cực của quan hệ Trung – Nga.

Với nhiệm vụ như trên, Luận văn có bố cục như sau:

Chương 1. Cơ sở lịch sử của quan hệ Trung – Nga và những nhân tố tác động đến quan hệ hai nước sau chiến tranh lạnh: Trong chương này, luận văn điểm lại khái quát diễn biến quan hệ Trung - Nga trước chiến tranh lạnh để thấy tính lịch sử trong quan hệ hai nước. Trên cơ sở đó, luận văn nêu ra những đánh giá cơ bản về quan hệ hai nước thời kì trước chiến tranh lạnh và bài học kinh nghiệm. Phần tiếp theo Luận văn nêu và phân tích những nhân tố tác động đến quan hệ Trung- Nga thời kì sau chiến tranh lạnh, bao gồm: bối cảnh quốc tế và những xu thế lớn trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh; So sánh lực lượng và tình hình hai nước Trung - Nga sau chiến tranh lạnh; Mục tiêu chiến lược và lợi ích của hai nước trong quan hệ với nhau.

Chương 2. Quan hệ Trung - Nga từ sau chiến tranh lạnh đến nay: Trong phần đầu của chương 2, Luận văn  tập trung phân tích các giai đoạn phát triển trong quan hệ Trung - Nga sau chiến tranh lạnh; phần tiếp theo Luận văn đánh giá những thành quả đạt được trong quan hệ hai nước trên các lĩnh vực: chính trị- ngoại giao, kinh tế- thương mại, an ninh- quân sự, và các lĩnh vực khác; Phần cuối chương nêu lên những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ hai nước, đó là các vấn đề: ảnh hưởng của hình thái ý thức, sự cạnh tranh vị thế chiến lược giữa hai nước lớn, những bất cập chưa được giải quyết  trong hợp tác kinh tế- thương mại, và các vấn đề khó khăn khác như: môi trường sinh thái, phân định biên giới…

Chương 3.Triển vọng của quan hệ Trung - Nga và tác động đối với khu vực Đông Nam Á- Việt Nam: Để đánh giá tương lai phát triển của quan hệ Trung- Nga, trước tiên, chương 3 phân tích khả năng biến động của các nhân tố tác động đến quan hệ Trung - Nga trong thời gian tới. Tiếp đó nêu lên phương hướng giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quan hệ hai nước. Phần tiếp theo rất quan trọng là dự đoán tương lai quan hệ Trung - Nga và đề xuất 5 mô hình có thể xảy ra trong quan hệ hai nước trong tương lai. Phần cuối chương là đánh giá tác động của quan hệ Trung - Nga đối với khu vực Đông Nam Á- Việt Nam và kiến nghị chính sách của Việt Nam trong xử lí quan hệ với hai nước.

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 07:30
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Các Tin khác

  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động