Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn "Sự tương đồng và dị biệt giữa một số truyện cổ tích Việt Nam - Nhật Bản"

Đề tài: ”Sự tương đồng và dị biệt giữa một số truyện cổ tích Việt Nam - Nhật Bản

Mã số: 60. 31. 50

Chuyên ngành: Châu Á học

Học viên: Nguyễn Minh Nguyên (0904211533)

Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Lê Chí Quế

Cơ sở đào tạo: Trường ĐHKHXH &NV

Luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục  được chia thành ba chương như sau:

- Chương I: Giới thiệu về truyện cổ tích Nhật Bản

- Chương II: Tương đồng và dị biệt từ góc độ văn bản giữa hai cặp truyện Urashima Taro (Nhật Bản) - Từ Thức (Việt Nam) và Tanabata (Nhật Bản) - Ả Chức chàng Ngưu (Việt Nam)

- Chương III: Tương đồng và dị biệt từ góc nhìn văn hoá  giữa hai cặp truyện Urashima Taro (Nhật Bản) - Từ Thức (Việt Nam) và Tanabata (Nhật Bản) - Ả Chức chàng Ngưu (Việt Nam)

1. Luận văn đã giới thiệu chung về truyện cổ tích Nhật Bản. Tóm lược nội dung ba tập sách phân loại về truyện cổ tích Nhật Bản và nêu những đặc điểm chung của từng tập sách. Bên cạnh đó, giới thiệu về nguồn gốc, cấu trúc, phương thức lan truyền của truyện cổ tích Nhật Bản để làm nền tảng cho việc so sánh truyện cổ Nhật Bản và truyện cổ Việt Nam.      

2. Trong phạm vi nghiên cứu truyện cổ tích thần kì, chúng tôi lấy hai cặp truyện Urashima Taro (Nhật Bản) - Từ Thức (Việt Nam) và Tanabata (Nhật Bản) - Ả Chức chàng Ngưu (Việt Nam) để so sánh đối chiếu dựa trên hai cặp truyện  Trung Hoa (được coi là truyện gốc) - Lưu Nguyễn nhập thiên thai và Thất tịch.  Việc so sánh này cho thấy sự khác biệt và tương đồng của các truyện khi tiếp nhận chúng tại bản địa về các yếu tố như cấu trúc, tình tiết, motif  truyện…. Từ đó rút ra những tương đồng và dị biệt về mặt văn bản của các cặp truyện trên.

3. Dựa trên những kết luận so sánh đối chiếu về mặt văn bản, rút ra những điểm tương đồng và dị biệt từ góc độ văn hoá để lí giải cho đặc thù của loại truyện cổ tích thần kì. Đưa ra những nhận xét chung về dạng truyện cổ tích này của Nhật Bản và Việt Nam. Lí giải sự khác biệt giữa các tình tiết truyện, cách hành xử của nhân vật, cách kể truyện của các nghệ nhân kể chuyện dân gian… qua lăng kính văn hoá. từ đó hiểu hơn về đất nước, tính cách con người Nhật Bản.     

Với những kết quả đã đạt được chúng tôi hi vọng sẽ góp thêm tiếng nói khoa học để khẳng định giá trị riêng, nét độc đáo của Nhật Bản, Việt Nam khi tiếp thu những yếu tố ngoại lai. Hơn nữa, đưa ra những nhận xét xác đáng về những nét tương đồng và dị biệt giữa truyện cổ tích Nhật Bản - Việt Nam để qua đó con người giữa hai dân tộc hiểu biết lẫn nhau. Hi vọng luận văn này là viên gạch đầu tiên trong việc nhận định khoảng thời gian tiếp nhận các cặp truyện trên từ Trung Hoa đại lục vào Nhật Bản - Việt Nam và làm nền tảng cho việc nghiên cứu các công trình dày dặn về sau. Luận văn sẽ ít nhiều hữu ích đối với những người làm công tác học tập, nghiên cứu và giảng dạy văn học dân gian có quan tâm đến  Nhật Bản và Việt Nam.

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 07:49
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động