Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn "Tìm hiểu việc sử dụng quỹ thời gian của học sinh tiểu học trong gia đình trí thức (qua nghiên cứu tại quận Cầu Giấy, Hà Nội)"

1. Họ và tên học viên: ĐÀO MAI ANH

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 03 tháng 04 năm 1981

4. Nơi sinh:  Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số 2204/2004/QĐ-XHNV-ĐT ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

Được phép kéo dài thời gian học tập đến hết tháng 11 năm 2008 theo Quyết định số 524/QĐ/XHNV-KH&SĐH ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

7. Tên đề tài luận văn: Tìm hiểu việc sử dụng quỹ thời gian của học sinh tiểu học trong gia đình trí thức (qua nghiên cứu tại quận Cầu Giấy, Hà Nội)

8. Chuyên ngành: Xã hội học

9. Mã số: 60 31 30

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học (chức danh kh, học vị, họ và tên):  PGS.TS. Lê Thị Quý

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn (nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)

- Luận văn tìm hiểu về việc sử dụng quỹ thời gian của học sinh tiểu học trong các gia đình trí thức tại Hà Nội hiện nay. Một ngày quỹ thời gian của các em học sinh tiểu học chia làm hai loại: ở trường và ở nhà, với các em tổng số thời gian ở trường là cố định và hầu như ngang nhau ở các trường. Trong luận văn muốn hướng tới nghiên cứu quỹ thời gian ở nhà của học sinh tiểu học, nơi các em được giáo dục trong môi trường có bố mẹ là những người trí thức.

- Kết quả nghiên cứu cho thấy hiện nay, việc sử dụng quỹ thời gian ở nhà của học sinh tiểu học trong các gia đình trí thức đang có sự mất cân đối giữa thời gian học tập và nghỉ ngơi. Ngoài giờ học tại trường, thời gian học ở nhà chiếm khoảng 1/3 đến ½ thời gian ở nhà buổi tối của học sinh tiểu học.

- Các hoạt động ngoài học tập trong quỹ thời gian ở nhà của học sinh tiểu học chưa đa dạng, chủ yếu là xem ti vi, đọc truyện, ít có thời gian dành cho các hoạt động ngoại khoá, thể thao, giao lưu với bạn bè.

- Luận văn đã đưa ra các giải pháp, khuyến nghị, nhằm cân bằng một cách tốt nhất thời gian học tập và nghỉ ngơi của học sinh tiểu học

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có)

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu ở cấp độ cao hơn để có được sự cân bằng giữa thời gian học tập nghỉ ngơi của học sinh tiểu học, giúp các em bớt áp lực bài vở ở trường, có thời gian rèn luyện thể chất, tinh thần.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn (liệt kê theo thứ tự thời gian, nếu có)

 

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 07:21
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Các Tin khác

  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động