Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn "Vài nét về thiền Phật giáo ở Việt Nam và vai trò của nó trong xã hội hiện đại"

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Vũ Thư

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 20 tháng 11 năm 1982

4. Nơi sinh: Hà Tây (cũ)

5. Quyết định công nhận học viên số: 2203/2004/ QĐ-XHNV-ĐT, ngày 02 tháng 11 năm 2004.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Từ tháng 11/2004 đến 11/2005 hình thức đào tạo: Chính quy.

Từ tháng 12/2005 đến 11/2007 hình thức đào tạo chính quy không tập trung.

7. Tên đề tài luận văn: Vài nét về thiền Phật giáo ở Việt Nam và vai trò của nó trong xã hội hiện đại.

8. Chuyên ngành: Châu Á học.

9. Mã số: 60. 31. 50

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Tương Lai

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Với giới hạn nghiên cứu đề tài: là vài nét về thiền Phật giáo ở Việt Nam và đối tượng là những người chưa từng được tiếp xúc với thiền, luận văn với văn phong đơn giản hạn chế sử dụng từ ngữ chuyên ngành đã khái quát toàn cảnh lịch sử  của thiền Việt Nam:  có nguồn gốc xuất phát từ Ấn Độ, được truyền sang Trung Quốc, Nhật Bản rồi từ đó truyền sang Việt Nam trở thành cội nguồn của các thiền phái Việt Nam.

- Từ việc nghiên cứu cội nguồn các thiền phái Việt Nam, luận văn đã phân tích và phân loại rõ ràng: các dòng thiền sơ khởi được truyền vào Việt Nam, thiền phái chính thức của Việt Nam (thiền phái Trúc Lâm). Đồng thời còn phân tích khái quát sự phát triển của thiền Việt Nam hiện nay. Nêu bật đặc điểm của Thiền Việt Nam, và sự phát huy gìn giữ những tinh hoa của dân tộc.

- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lí luận về thiền Việt Nam ở Chương 2. luận văn đã phân tích thống kê những vai trò của thiền trong đời sống hiện đại: Trước hết thiền không phải là ngồi yên một chỗ, im lặng và có những nghi thức tôn giáo rườm rà. Thiền là trú tâm chuyên nhất vào việc mình đang làm, hay vào thời điểm hiện tại mình đang tồn tại, thiền là buông bỏ và thuận theo tự nhiên, nhìn nhận mọi việc như nó là nó. Do đó, nếu trong cuộc sống tất cả chúng ta đều chuyên tâm vào công việc và giây phút mình đang tồn tại, nếu tất cả đều có cái nhìn đúng đắn về sự việc thì mọi sự nghi hoặc, băn khoăn hay đau khổ do sự việc không thuận theo ý mình đều không còn nữa. Khi đó cá nhân chúng ta sẽ được an lạc, và từ đó xã hội sẽ được an lạc hạnh phúc. Thực hiện thiền còn nhằm điều hoà tạo sự cân bằng giữa hai yếu tố khoa học phát triển và tự nhiên trong con người. Thiền đã giúp thanh lọc không chỉ tâm chúng ta mà còn giúp cho cơ thể khoẻ mạnh, cải tạo và giải quyết được nhiều vấn nạn xã hội hiện đại.

- Không giống những công trình nghiên cứu về thiền trước đó, hoặc là khái quát lịch sử thiền nói riêng trong nền lịch sử Phật giáo, hoặc là nghiên cứu thiền rất sâu hướng dẫn thiền giả thực tập thiền nhằm đến giải thoát trong tôn giáo, hoặc là nghiên cứu thiền trong những khía cạnh nghệ thuật, y học, giáo dục… Luận văn nghiên cứu về thiền Việt Nam một cách khái quát, dễ hiểu, mục đích là giới thiệu để tất cả mọi người hiểu những giá trị tinh tuý của thiền Việt Nam, hiểu bản chất rất chân phương mà sâu sắc của thiền để từ đó động viên họ thực tập thiền để đạt được an lạc hạnh phúc trong chính cuộc sống hiện tại và từ đó nối liền mãi mãi mạng mạch thiền Việt Nam.

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 07:48
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động