Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn "Vai trò của Inđônêxia trong quá trình phát triển của ASEAN"

1. Họ và tên học viên: Đặng Thị Hải Hằng

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 22 tháng 02 năm 1981

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận học viên số: 2539/XHNV-KH&SĐH, ngày 02 tháng 11 năm 2005.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Từ tháng 11/2005 đến 11/2008 hình thức đào tạo chính quy không tập trung.

7. Tên đề tài luận văn: Vai trò của Inđônêxia trong quá trình phát triển của ASEAN.

8. Chuyên ngành: Châu Á học.

9. Mã số: 60. 31. 50

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Quang Minh

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn viết về vai trò của Inđônêxia trong ASEAN từ khi thành lập đến nay, gồm 3 chương.

Chương 1: “ Khái quát chính sách đối ngoại của Inđônêxia”. Chương này tập trung nghiên cứu chính sách đối ngoại của Inđônêxia qua các thời kì kể từ khi giành được độc lập. Các nhà lãnh đạo Inđônêxia trong từng thời kì đều đánh giá cao vai vị trí, vai trò của Đông Nam Á trong chính sách đối ngoại của mình và luôn mong muốn có một vai trò tích cực hơn trong tổ chức khu vực và trên trường quốc tế.

Chương 2: “ Vị trí và vai trò của Inđônêxia trong quá trình hình thành và phát triển của ASEAN”. Đây là phần trọng tâm của luận văn. Chương này phân tích và nêu lên những đóng góp của Inđônêxia trong quá trình hình thành và phát triển của ASEAN trên các lĩnh vực an ninh, chính trị, kinh tế và hợp tác chuyên ngành. Kể từ khi tham gia thành lập tổ chức khu vực ASEAN, Inđônêxia luôn cố gắng đóng góp cho sự phát triển hoà bình thịnh vượng của khu vực. Có thể thấy Inđônêxia là một trong số những thành viên tích cực nhất trong việc thành lập và phát triển tổ chức.

Chương 3: “Triển vọng của Inđônêxia trong ASEAN”. Chương này phân tích những khó khăn mà ASEAN và Inđônêxia đang phải đối mặt, đồng thời cũng đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hơn nữa vai trò của Inđônêxia cho sự phát triển của ASEAN.

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 07:29
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Các Tin khác

  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động