Đề tài dự án nghiên cứu

Luận văn "Xây dựng xã hội hài hoà XHCN ở Trung Quốc-một số vấn đề lí luận và thực tiễn"

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Yến

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 17 tháng 10 năm 1982

4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận học viên số:2084/2005/QĐ-XHNV-ĐT, ngày 6 tháng 9 năm 2005.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Từ tháng 11/2005 đến 11/2006 hình thức đào tạo: Chính quy.

Từ tháng 12/2006 đến 11/2008 hình thức đào tạo chính quy không tập trung.

7. Tên đề tài luận văn: Xây dựng xã hội hài hoà XHCN ở Trung Quốc-một số vấn đề lí luận và thực tiễn

8. Chuyên ngành: Châu Á học.

9. Mã số: 60. 31. 50

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Công Tuấn

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Từ sự kế thừa và phát huy tư tưởng “hài hoà” và những chuẩn tắc đạo đức trong văn hoá truyền thống, kết hợp với nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin với thực tiễn cụ thể của lịch sử Trung Quốc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và cải cách mở cửa, ĐCS Trung Quốc đã đề ra chủ trương “xây dựng xã hội hài hoà XHCN” nhằm xây dựng xã hội hài hoà trên mọi mặt. Đây là vấn đề có biên độ rộng và có nhiều tầng ý nghĩa. Trong khuôn khổ một luận văn thạc sĩ, chúng tôi đi sâu phân tích những đặc trưng cơ bản, mục tiêu, nguyên tắc, giải pháp, những cơ sở dẫn đến sự hình thành và quá trình triển khai lí luận “xã hội hài hoà XHCN” ở Trung Quốc. Trong đó, chúng tôi căn cứ vào những mục tiêu xây dựng “Xã hội hài hoà XHCN” mà Trung Quốc đã đề ra cho 14 năm (kể từ năm 2006 đến năm 2020), để đưa ra những nhận định về những thành tựu, cũng như những tồn tại tương ứng ban đầu mà Trung Quốc đã đạt được. Đồng thời, chúng tôi cũng mạnh dạn đưa ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển xã hội hài hoà, bền vững.

- Với tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc và thực sự cầu thị, luận văn sẽ đóng góp vào việc tìm hiểu vấn đề rất quan trọng trong nghiên cứu Trung Quốc đương đại-đó là xây dựng “xã hội hài hoà XHCN”.

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 07:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Các Tin khác

  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động