Khoa VN học và Tiếng Việt

Nguyễn Thị Thanh

NGUYỄN THỊ THANH

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1939
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Học vị: Cử nhân
 • Chức danh: Giảng viên
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1964

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Khảo sát các kết hợp tính từ với các yếu tố: ra, vào, lên, xuống, đi, lại…, 1975.
 2. Vài ý kiến về phương pháp biên soạn và dạy giáo trình ngữ âm tiếng Việt thực hành cho người nước ngoài,1985.
 3. Ngữ khí từ tiếng Việt đối với sinh viên nước ngoài, 1980.
 4. Đặc điểm ngữ âm tiếng Việt và việc dạy ngữ âm cho người nước ngoài,1982.
 5. Dạy từ trong ngữ cảnh, 1983.
 6. Dạy và soạn giáo trình ngữ âm tiếng Việt thực hành trên cơ sở dạy giao tiếp xoay quanh một tâm điểm như thế nào, 1983.
 7. Vài ý kiến về phương pháp biên soạn và dạy giáo trình ngữ âm tiếng Việt thực hành cho người nước ngoài,1985.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo

 1. Giáo trình tiếng Việt thực hành năm thứ I cho người nước ngoài (1975 - 1976).
 2. Những bài đọc thêm dùng cho sinh viên nước ngoài, 1979 - 1980.
 3. Ngữ âm tiếng Việt dùng cho sinh viên nước ngoài, 1980.
 4. Tập bài giảng năm thứ hai cho sinh viên nước ngoài, (1986-1987).
 5. Sổ tay từ điển Nga-Anh- Pháp- Việt,1992.
 6. So sánh ngữ điệu câu nghi vấn tiếng Việt và tiếng Nga, (1988-1989).

Tác giả: no1knows ; xuất bản: 02/08/2008 06:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động