Khoa VN học và Tiếng Việt

Nguyễn Văn Tuyên

NGUYỄN VĂN TUYÊN

I. Sơ lược lí lịch

 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Học vị: Cử nhân
 • Chức danh: Giảng viên
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1964

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Thành ngữ tường giải (viết chung). Khoa Tiếng Việt.
 2. Về các nhân vật trong tác phẩmHòn Đất”. Báo cáo Khoa học Khoa Tiếng Việt.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo

 1. Giáo trình Văn học sử. Khoa Tiếng Việt.
 2. Tuyển tập Văn học Việt Nam. Khoa Tiếng Việt.
 3. Sổ tay Từ đồng nghĩa. Khoa Tiếng Việt.
 4. Sổ tay Hội thoại tiếng Việt. Khoa Tiếng Việt.

Tác giả: no1knows ; xuất bản: 02/08/2008 06:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động