Đề tài dự án nghiên cứu

Nhận thức nghề và lựa chọn nghề của học sinh THPT Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Minh Ngọc

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 30/09/1981

4. Nơi sinh: Bắc Giang

5. Quyết định công nhận học viên số 2204/2004/QĐ/XHNV- KH& SĐH ngày 2 tháng 11 năm 2004 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

- Kéo dài thời gian học tập thêm 1 năm đến tháng 11/2008.

7. Tên đề tài luận văn: "Nhận thức nghề và lựa chọn nghề của học sinh THPT Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang"

8. Chuyên ngành: Tâm lí học

9. Mã số: 603180

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Thị Oanh

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn (nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới, nếu có)

- Nhận thức về khái niệm nghề của học sinh THPT Dân tộc nội trú khá đầy đủ tức là đang dừng lại ở những biểu hiện bên ngoài của nghề. Nhưng khi đi sâu vào tìm hiểu những đặc trưng riêng của nghề và đối chiếu những yêu cầu đó với năng lực, thể chất, tâm lí của mình thì các em còn lúng túng và mơ hồ.

- Sự lựa chọn nghề của các em tập trung nhiều vào những ngành nghề mà xã hội đánh giá cao (dạy học, kế toán, kĩ sư). Có những nghề gần gũi với đặc trưng của địa phương (nông nghiệp, lâm nghiệp) thì rất ít các em chọn. Đây là điểm hạn chế vì chủ trương của nhà nước ưu tiên cho học sinh các trường dân tộc nội trú để chủ yếu về phục vụ địa phương mình.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có)

- Đề tài có thể cung cấp cơ sở khoa học cho sự phân luồng giáo dục cho Uỷ ban dân tộc miền núi của tỉnh, của Sở giáo dục và sẽ góp phần đổi mới nội dung, phương pháp sử dụng trong các trường dân tộc nội trú như lồng ghép các kiến thức về hướng nghề, hướng ngành, hướng nghiệp cho học sinh.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

- Phân tích sự phù hợp giữa nhận thức nghề và sự lựa chọn nghề của học sinh các trường dân tộc nội trú các tỉnh miền núi phía Bắc.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn (liệt kê theo thứ tự thời gian, nếu có)

- "Tìm hiểu thực trạng, nguyện vọng, lí do chọn nghề của học sinh lớp 12 nội thành Hải phòng" - Nguyễn Bích Hồng năm 1987

- "Tìm hiểu thực trạng lựa chọn nghề của học sinh lớp 12 và công tác hướng nghiệp ở trường THPT" – Lê Khắc Thìn năm 1996

- "Nghiên cứu định hướng giá trị nghề nghiệp của học sinh THPT Dân tộc nội trú Bắc Giang" - Nguyễn Thanh Quý năm 2001.

 

TAGS:
Tác giả: i333 ; xuất bản: 02/12/2008 07:35
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động