Đào tạo sau Đại học

Nhóm mẫu 03: Hồ sơ xin đề nghị cấp bằng thạc sĩ

Các mẫu văn bản nộp sau khi bảo vệ luận văn (đề nghị công nhận học vị và cấp bằng Thạc sĩ):

  • Phiếu giao nhận hồ sơ đề nghị công nhận học vị và cấp bằng Thạc sĩ
  • Biên bản của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ
  • Quyết nghị của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ
  • Biên bản kiểm phiếu và phiếu đánh giá.
  • Bản nhận xét của phản biện
Tải về các mẫu văn bản (định dạng MS Word, 64KB)

Tác giả: i333 ; xuất bản: 25/09/2009 09:08
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động