Khoa VN học và Tiếng Việt

PGS. Bùi Phụng

PGS. BÙI PHỤNG

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1936
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Học hàm: Phó Giáo sư
 • Chức danh: Giảng viên chính
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1959

II. Các công trình khoa học

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo

 1. Quá trình phát triển của tiếng Việt. Hội nghị quốc tế Copenhagen.
 2. Phương pháp dạy tiếng Việt. Trường Đại học Hawaii.
 3. Phương pháp biên soạn từ điển song ngữ. Đại học Luân Đôn.
 4. Đại từ điển Việt - Anh. Nxb Thế giới, 2004.
 5. Đại từ điển Anh - Việt. Nxb Từ điển Bách Khoa, 2004.

Tác giả: no1knows ; xuất bản: 02/08/2008 06:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động