Khoa VN học và Tiếng Việt

PGS.TS Đỗ Thanh

PGS.TS ĐỖ THANH

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1936
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Phó Giáo sư
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1959

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Tình hình tiếng Việt trên tờTin Liên Xô. Hội nghị Khoa học Khoa Tiếng Việt, 1970.
 2. Một số vấn đề của dịch văn xuôi. Hội nghị Khoa học Khoa Tiếng Việt, 1970.
 3. Về phư­ơng pháp so sánh đối chiếu trong việc dạy tiếng Việt như­ một ngoại ngữ. Hội nghị Khoa học Khoa Tiếng Việt, 1979.
 4. Sơ bộ nhận xét về việc sử dụng từ ngữ trong một số bài viết của Thủ tư­ớng Phạm Văn Đồng. Hội nghị Khoa học Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1980.
 5. Dịch tục ngữ Nga sang tiếng Việt. Hội nghị Khoa học Khoa Tiếng Việt, 1981.
 6. Các nguyên tắc chọn từ trong dịch văn học từ tiếng Nga sang tiếng Việt. Hội nghị Khoa học Viện Ngôn ngữ, 1981.
 7. Tần suất sử dụng và vai trò của từ láy trong 2 tập thơMột nhành xuânSức bền của đất. Hội nghị Khoa học Khoa Tiếng Việt, 1981.
 8. Làm thế nào để nâng cao chất l­ượng dịch?Hội nghị Khoa học do Hội Hữu nghị Việt - Xô và Hội Nhà văn phối hợp tổ chức, 1989.
 9. Mấy nhận xét sơ bộ về việc sử dụng thành ngữ trên báo chí tiếng Việt. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1991.
 10. Chuyển dịch đặc tr­ưng dân tộc trong bản dịch tác phẩm văn học. “Những vấn đề ngôn ngữ và văn hoá”, 1993.
 11. Các giai đoạn của quá trình dịch. Hội nghị Khoa học “Những vấn đề ngôn ngữ và dịch thuật” do Hội ngôn ngữ học Việt Nam và trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ tổ chức, 1993.
 12. Một số vấn đề của lí luận dịch với việc dạy và học ngoại ngữ. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 3, 1994.
 13. Các yêu cầu đối với ngư­ời dịch. Nghiên cứu Đông Nam Á, số 1, 1994.
 14. Vài ghi nhận khi đọc cuốnTôi học ngoại ngữ nh­ư thế nào?” (bản tiếng Nga) của Kato Lôm-bơ. Hội nghị Khoa học Khoa Tiếng Việt, 1986.
 15. Các thủ pháp dịch và việc vận dụng chúng vào việc dạy ở Khoa Tiếng Việt. Hội nghị Khoa học “Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ”. Khoa Ngôn ngữ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 1997.
 16. Những loại từ ngữ cần đư­ợc giảng ở môn đọc hiểu. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt cho ng­ười n­ước ngoài”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo

 1. Tiếng Việt thực hành. Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1959 (in rônêô)
 2. Cú pháp tiếng Việt. Đại học Xây dựng Hà Nội, 1969 (in rônêô)
 3. Tu từ học thực hành tiếng Việt. Đại học Tổng hợp Hà Nội (in rônêô), 1972.
 4. Tiếng Việt thực hành (đồng tác giả). Tập 2, 1983.
 5. Tiếng Việt thực hành dùng cho sinh viên Căm pu chia, tập 3. Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1984.
 6. Từ điển từ công cụ tiếng Việt. Nxb Giáo dục, 1998 (tái bản 1999, 2002, 2003).

Tác giả: no1knows ; xuất bản: 02/08/2008 06:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động