Khoa VN học và Tiếng Việt

PGS.TS Nguyễn Anh Quế

PGS.TS NGUYỄN ANH QUẾ

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1937
 • Nơi sinh: Nghệ An
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Phó Giáo sư
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1964

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Về kiểu câu có vị ngữ là nhóm động từ cảm nghĩ nói năng trong tiếng Việt hiện đại. Hội nghị khoa học tổ Việt ngữ, 1966.
 2. Các liên từrằng”,“ trong câu tiếng Việt hiện đại. Hội nghị khoa học tổ Việt ngữ, 1967.
 3. Câu văn Hồ Chủ tịch. Hội nghị khoa học tổ Việt ngữ, 1968.
 4. Các yếu tố Hán - Việt trong các tác phẩm của Hồ Chủ tịch. Hội nghị khoa học tổ Việt ngữ, 1968.
 5. Kết cấu vị ngữ và câu đơn tiếng Việt hiện đại. Hội nghị khoa học Khoa Tiếng Việt, 1970.
 6. Phương pháp dạy nói theo tình huống. Hội nghị khoa học Khoa Tiếng Việt, 1971.
 7. Phương pháp dạy từ ở giai đoạn đầu. Hội nghị khoa học Khoa Tiếng Việt, 1975.
 8. Những vấn đề cơ bản của ngữ pháp tiếng Việt hiện đại, các dấu chấm câu. Khoa Tiếng Việt, 1968.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo

 1. Hư từ trong tiếng Việt hiện đại. Nxb Khoa học Xã hội, 1988.
 2. Tiếng Việt cho người nước ngoài. Nxb Giáo dục, 1994.
 3. Tiếng Việt (Vietnamese upper Intermediate). Nxb Giáo dục, 1996.
 4. Ngữ pháp tiếng Việt cấu trúc của từ và từ loại. Nxb Giáo dục, 1996.
 5. Từ pháp tiếng Việt hiện đại. Nxb Giáo dục.

Tác giả: no1knows ; xuất bản: 02/08/2008 06:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động