Khoa VN học và Tiếng Việt

Phạm Hà Khánh Vân

PHẠM HÀ KHÁNH VÂN

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1943
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Học vị: Cử nhân
 • Chức danh: Giảng viên
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1964

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Những đặc điểm tu từ trong ca dao về tình yêu nam nữ của Việt Nam. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt cho ng­ười nư­ớc ngoài”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo

 1. Hội thoại thư­ờng thức. Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1970.
 2. Tiếng Việt thực hành (giáo trình năm thứ 2). Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1973.
 3. Văn học Việt Nam(trích giảng). Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1976.
 4. Tiếng Việt thực hành(giáo trình cơ sở). Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1978.
 5. Những bài tập đọc. Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1982.
 6. Tuyển tập thơ ca cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930- 1945. Đại học Tổng hợp Hà Nội,1976.
 7. Tiếng Việt thực hành (năm thứ 3 và năm thứ 4). Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1976.
 8. Tiếng Việt thực hành dùng cho ng­ười nư­ớc ngoài(Đinh Thanh Huệ chủ biên). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.

Tác giả: no1knows ; xuất bản: 02/08/2008 06:53
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động