Tổ chức Đoàn thể

Phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng nay, ngày 24/2/2017, Đảng ủy Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN đã triển khai Hội nghị phổ biến quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể đảng viên trong trường.

GS.TS Nguyễn Văn Kim, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc hội nghị

GS. TS Nguyễn Văn Kim, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và GS.TS Phạm Quang Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cũng tham dự và điều phối hội nghị.

Tại hội nghị, các đảng viên đã lắng nghe đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong đó nhấn mạnh vào hai mảng nội dung chính là tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống và tiếp tục quán triệt triển khai học tập tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Mở đầu bài trình bày của mình, đồng chí Phùng Hữu Phú đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị phổ biến quán triệt Nghị quyết của Đảng đối với hoạt động của Nhà trường: "Trong một số hoạt động đấu thầu đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước thời gian qua, phần kiến thức cơ bản, Nhà trường đã thể hiện được vị thế của một môi trường đào tạo nghiên cứu mạnh, nhưng sang phần ứng dựng vào thực tế lại bộc lộ nhiều hơn những hạn chế. Một trong những lý do của hạn chế này là việc chúng ta cập nhật chưa được đầy đủ những, hệ thống những thông tin mới về đường lối, chủ trương của Đảng. Do vậy, việc quán triệt để cập nhật kiến thức mới, giúp cho việc nhận thức cho đúng và hiểu cho sâu đường lối, quan điểm của Đảng là rất quan trọng".

Đồng chí Phùng Hữu Phú cho rằng, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn suy thóai về tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống là vấn đề thường xuyên đặt ra. 

Những người sáng lập ra tổ chức cộng sản luôn luôn cảnh báo, Đảng Cộng sản, đồng thời với phẩm chất cách mạng và khoa học phải luôn luôn cảnh giác và ngăn ngừa ba nguy cơ là: sai lầm về đường lối; xa rời thực tiễn, xa rời nhân dân, sa vào quan liêu và tự tha hóa. Chính vì thế, vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng là công việc thường xuyên của Đảng.

Đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng

Theo đồng chí Phùng Hữu Phú, Bác Hồ là người hiểu sâu sắc về vấn đề này. Với Bác, công tác chỉnh đốn Đảng luôn luôn được chú trọng, đặc biệt là những thời điểm cách mạng chuyển giao giai đoạn mới.

Lịch sử đã minh chứng, hòa bình lập lại, trước khi đi vào công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa, Bác cũng đã nhắc về vấn đề này. Hay cả trong tác phẩm cuối cùng của cuộc đời mình Bác cũng nói "Công việc đầu tiên sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, đất nước thống nhất là chỉnh đốn về Đảng".

Khi bước vào công cuộc đổi mới, Đảng ta đã nhiều lần thực hiện chỉnh đốn. Từ Hội nghị  Trung ương 6 khóa VIII đến nay, Đại hội nào cũng đề cập đến vấn đề chỉnh đốn Đảng. Gần nhất là Đại hội XI, cũng đặt ra vấn đề: "Một số vấn đề cấp bách về chỉnh đốn Đảng hiện nay". Nhưng vẫn còn một thực tế, nghị quyết nhiều, chủ trương nhiều, hô khẩu hiệu nhiều, vận động nhiều nhưng thực tế công tác chỉnh đốn Đảng, kết quả không được bao nhiêu.

Trong khi đó, tình hình thế giới, khu vực và tình hình đất nước đặt ra nhiều vấn đề thách thức cho Đảng. "Có thể nói, chưa bao giờ, Đảng phải thống nhất cao độ, xã hội phải đồng thuận cao độ như hiện nay", đồng chí Phùng Hữu Phú chia sẻ.

Trước tình hình đó, trong 6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ này, Đảng đã chỉ rõ, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Điều này, một phần được thể hiện rõ nét qua Nghị quyết Trung ương bốn khóa XII là: thứ nhất, đây là lần đầu tiên nghị quyết chỉ ra một cách hệ thống, phân tích một cách cụ thể những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến trong Đảng. Chưa có một nghị quyết nào lại phân định chi tiết về những yếu kém đang tồn tại trong Đảng như nghị quyết này. Thứ hai, đưa ra các quan điểm chỉ đạo để tập trung chống suy thoái trong Đảng. Thứ ba, đưa ra một hệ thống các nhóm giải pháp đồng bộ, đủ mạnh trong đó có những điểm đột phá nhằm chuyển biến tình hình. Và thứ 4, đây là nghị quyết mang tính hành động cao. Theo đúng tinh thần nói đi đôi với làm.

Toàn cảnh hội nghị

Sau khoảng hai tiếng làm việc liên tục, đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng đã giúp cho toàn thể Đảng viên Trường ĐHKHXH&NV nhiều kiến thức cập nhật, bổ ích xoay quanh Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng thời, gắn các nội dung của nghị quyết vào các hoạt động công tác của Nhà trường, phục vụ hoạt động công tác nghiên cứu và giảng dạy của Nhà trường.

Thay mặt cho toàn thể đảng viên Nhà trường, GS.TS Nguyễn Văn Kim, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời cám ơn chân thành đến đồng chí Phùng Hữu Phú đã sắp xếp thời gian để trao đổi với cán bộ giảng viên Nhà trường. Đồng thời mong muốn, trong tương lai, đồng chí tiếp tục có những trao đổi để toàn thể Đảng viên Nhà trường được cập nhật các kiến thức một cách kịp thời và đầy đủ.

TAGS:
Tác giả: Hoài An ; xuất bản: 24/02/2017 02:35
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động