Thông báo

Quy chế Công tác sinh viên tại ĐHQGHN

Ngày 05/01/2017, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 32/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội thay thế Quy chế 5248/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/12/2014.

Xem chi tiết quy chế tại đây:

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 12/01/2017 10:09
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động