Đào tạo sau Đại học

Quy chế hướng dẫn

Các quy chế hướng dẫn bao gồm:

Hướng dẫn mới về ngoại ngữ đầu ra

Quy chế sau đại học 

Văn bản 189 và 146 quy định ngoại ngữ B1

Van-ban-1348-quy-dinh-ngoai-ngu-B1

Xem các quy chế hướng dẫn tại đây

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 17/06/2015 02:13
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động