Đề tài dự án nghiên cứu

TS Đặng Thị Ánh Nguyệt

TS ĐẶNG THỊ ÁNH NGUYỆT

1. Sơ yếu lí lịch

 • Họ tên: Đặng Thị Ánh Nguyệt
 • Năm sinh: 1978
 • Nơi công tác: Khoa Khoa học Quản lí
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 2005 đến nay
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Địa chỉ liên lạc: + Thư điện tử: danganhnguyet@yahoo.com

2. Nghiên cứu và giảng dạy

2.1. Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính Quản lí khoa học và công nghệ, Quản lí và chính sách giáo dục, Lịch sử và văn hoá giáo dục 2.2. Quá trình nghiên cứu, giảng dạy
 • 2005 đến nay: Giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa Khoa học Quản lí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
 • 2006-2009: Nghiên cứu sinh tại Học viện UNITEC, New Zealand
 • 2011: Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học La Trobe, Úc

3. Các công trình đã công bố

Các bài viết (bài đăng tạp chí chuyên ngành; kỉ yếu hội thảo quốc gia, quốc tế)
 1. Giới và công tác nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội thảo về chính sách khoa học và công nghệ của Việt Nam tại Trường Đại học Xã hội và Nhân văn- 2004
 2. Đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng thực hành- thực tiễn từ các khoá đào tạo phương pháp nghiên cứu và quản lí chất lượng. Hội thảo về phương pháp đào tạo tại Bộ môn Khoa học Quản lí, Trường Đại học Xã hội và Nhân văn, 2005
 3. Phương pháp phỏng vấn sâu trong các nghiên cứu xã hội ở Việt Nam. Hội thảo về nghiên cứu xã hội liên ngành tại Trường Đại học Xã hội và Nhân văn, 2009
 4. Phương pháp phỏng vấn sâu trong các nghiên cứu xã hội ở Việt Nam. Tạp chí nghiên cứu con người, 2010
 5. “Vietnamese Youth in the Paradox of Transition: How Concerns and Expectations Might Inspire Sustainable Practices” in Vision for change: Global survey on sustainable lifestyles final report of the United Nations Environment Programme (2010). United Nations Environmental Programme, 2010
3.3. Tổng số chương trình, đề tài nghiên cứu (phân theo cấp quản lí) đã thực hiện
 • 01 đề tài cấp Đại học Quốc gia (Tham gia vào nhóm nghiên cứu)
 • 01 đề tài cấp quốc tế (Tham gia vào nhóm nghiên cứu Liên hợp quốc)

Tác giả: admin ; xuất bản: 27/10/2011 03:21
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động