Khoa VN học và Tiếng Việt

TS. Mai Minh Tân

TS. MAI MINH TÂN

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1952
 • Nơi sinh: Nam Định
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Giảng viên chính
 • Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1975

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Thời gian thờ cúng trong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt (viết chung). Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 4, 1995.
 2. Xung quanh thành ngữra phết”. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 4, 1995.
 3. Cơ tầng văn hoá cơ bản và vấn đề phân loại lễ hội dân gian của người Việt châu thổ sông Hồng. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Tiếng Việt và Việt Nam học cho người nước ngoài”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.
 4. Vấn đề phân loại văn hoá ẩm thực của người Việt châu thổ sông Hồng. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Tiếng Việt và phương pháp dạy tiếng”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.
 5. Thành tố nhân lực trong lễ hội dân gian của người Việt châu thổ sông Hồng. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Một số vấn đề về nội dung và phương pháp giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo

 1. Giáo trình văn học Việt Nam cổ đại. Nxb Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1979.

Tác giả: no1knows ; xuất bản: 02/08/2008 06:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động