Khoa VN học và Tiếng Việt

TS. Nguyễn Thị Hồng Thu

TS. NGUYỄN THỊ HỒNG THU

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1957
 • Nơi sinh: Hà Tây
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Giảng viên chính
 • Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1982

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Chùa và vẻ đẹp văn hoá Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 4, 1991.
 2. A Comparative study of Culture between Japan and Vietnam through the two languages (So sánh văn hoá Nhật Bản và Việt Nam qua hai ngôn ngữ). Kỉ yếu khoa học Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Japan, 1994.
 3. Văn hoá với việc học và dạy tiếng Việt. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 6, 1999.
 4. Khái niệm và các nguồn hình thành Kotowza Nhật Bản. Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản, số 5, 1999.
 5. Một số giá trị đạo đức truyền thống Nhật Bản thể hiện qua Kotowaza. Tạp chíNghiên cứu Nhật Bản, số 2, 2000.
 6. Thiên triều Nhật Bản với những ảnh h­ưởng của hệ tư t­ưởng phong kiến Trung Hoa nhìn từ Kotowza. Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản, số 1, 2001.
 7. Kotowaza Nhật Bản với các điển tích Trung Hoa. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 3, 2001.
 8. Về sự đa nghĩa trong thành ngữ, tục ngữ. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 8, 2001.
 9. Tục ngữ Nhật Bản với ng­ười phụ nữ. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 4, 2001.
 10. Con rắn trong thành ngữ, tục ngữ Việt Nam và Nhật Bản. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 6, 2001.
 11. Kotowaza Nhật Bản và kết cấu tỉnh l­ược. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
 12. Hình ảnh ng­ười phụ nữ Nhật Bản qua tục ngữ. Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á, số 5, 2001.
 13. Tiếng Việt taTiếng Việt Tây. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 10, 2001.
 14. Ý kiến nhỏ về một vấn đề không nhỏ. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 4, 2002.
 15. Dạy tiếng Việt với tư­ cách một ngoại ngữ. Tạp chí Ngôn ngữ, số 13, 2002.
 16. Thành ngữ tiếng Việt và thành ngữ tiếng Nhật trong sự tiếp biến với văn hoá Trung Hoa. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Tiếng Việt và phương pháp dạy tiếng”, 2004.
 17. Về những dạng thức của thành ngữ gốc Hán trong tiếng Việt và tiếng Nhật. Tạp chí Ngôn ngữ, số 8, 2003.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo

 1. Tiếng Việt nhập môn và tiếng Việt cơ sở cho ngư­ời Nhật. Creative, Tokyo, Japan, 1994.
 2. Tục ngữ Nhật Việt. Nxb Văn học, 2001.
 3. Thành ngữ tiếng Nhật. Nxb Từ điển Bách khoa, 2005.

Tác giả: no1knows ; xuất bản: 02/08/2008 06:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động