Khoa VN học và Tiếng Việt

TS. Nguyễn Thị Nguyệt

TS. NGUYỄN THỊ NGUYỆT

1. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1958
 • Nơi sinh: Sơn La
 • Học vị: Tiến sĩ (2000)
 • Chức danh: Giảng viên
 • Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
 • Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Khoa
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1980
 • Địa chỉ liên hệ: + Điện thoại cơ quan: (04) 38694323 + Thư điện tử: ntnguyet1958@yahoo.com.vn

2. Giảng dạy và nghiên cứu

Quá trình công tác
 • Từ 1980 đến 1986: Giảng viên - Đại học Tổng hợp HN
 • Từ 1986 đến 1989: Giảng viên - Đại học Tổng hợp Phnôm-pênh, Campuchia
 • Từ 1990 đến 1994: Giảng viên - Đại học Tổng hợp HN
 • Từ 1995 đến nay: Giảng viên chính - Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN
Đã hướng dẫn thành công 01 luận văn thạc sĩ.

3. Các công trình đã xuất bản

3.1. Sách, giảo trình
 1. Di tích – thắng cảnh và du lịch Việt Nam. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.
 2. Khảo sát và so sánh một số type truyện và motif truyện kể dân gian Việt Nam – Nhật Bản. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.
 3. Khảo sát một số kiểu truyện tiêu biểu về các nhân vật “Tứ  bất tử” trong truyện kể dân gian Việt Nam. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.
3.2. Các bài báo khoa học
 1. Việc ứng dụng hệ thống Aarne – Thompson vào truyện kể dân gian Việt Nam. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 5, trang 29, 1998.
 2. Về bảng mục lục tra cứu type và motif truyện cổ dân gian Nhật Bản của Kego Seiki và Hiroko Ikeda. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 3, trang 61, 1998.
 3. Nghiên cứu so sánh motif “Thưởng và Phạt” qua một type truyện cổ tích Việt Nam – Nhật Bản. Tạp chí Khoa học, số 5, trang 33, 1999.
 4. Nét đẹp tình nghĩa của người Việt qua một số truyện cổ tích Việt Nam. Kỷ yếu HTKHQT “Tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài”, trang 35, 1997.
 5. Vài nét tương đồng truyện cổ Việt Nam – Nhật Bản. Kỷ yếu HTKH Phụ nữ ĐHQGHN, trang 99, 1999.
 6. Motif Cái thiện được ban thưởng trong một số type truyện cổ tích Việt Nam – Nhật Bản. Kỷ yếu HTKH Phụ nữ ĐHQGHN, trang 54, 2000.
 7. Kiểu truyện về Thánh Mẫu và truyền thống trọng Mẫu trong văn hóa dân gian Việt Nam. Tạp chí văn học, số 6, trang 80, 2010.
 8. Hình tượng Người lao động thông minh, mưu trí trong truyện cổ dân gian Việt Nam. Kỷ yếu HTKH “Việt Nam học và Tiếng Việt” , trang 326, 2006.
 9. Nhân vật Công chúa Liễu Hạnh trong văn học và trong tín ngưỡng, lễ hội dân gian. Kỷ yếu HTKH “Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học cho người nước ngoài”, trang 323, 2007.
 10. Khảo sát type truyện về Chử Đồng Tử và những motif chính xây dựng nên type truyện. Kỷ yếu HTKH “Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học cho người nước ngoài”, trang 309, 2007.
 11. Hình tượng Thánh Mẫu trong truyện kể dân gian Việt Nam. Kỷ yếu HTKHQT “Nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt”, trang 469, 2009.
 12. Các nhân vật “Tứ bất tử trong văn học và trong tín ngưỡng, lễ hội dân gian. Kỷ yếu HTKH “Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ”, trang 247, 2008.
 13. Khảo sát những motif chính xây dựng nên nhân vật Sơn Tinh. Kỷ yếu HTKH “Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ”, trang 262, 2008.
 14. Motif Cái ác bị trừng phạt trong một số type truyện cổ tích Việt Nam – Nhật Bản. Kỷ yếu HTKH “Việt Nam học và Tiếng Việt”, trang 338, 2006.
 15. Nét độc đáo trong lễ hội “Hết chá” của dân tộc Thái. Kỷ yếu HTKHQT “Nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt”, trang 457, 2009.
 16. Phong tục Tết Việt Nam qua vài truyền thuyết về Tết. Kỷ yếu HTKH “Tiếng Việt và Việt Nam học cho người nước ngoài”, trang 254, 2003.
 17. Dạy môn Đọc - Hiểu, Nghe – Hiểu tiếng Việt và dạy văn hóa Việt Nam. Kỷ yếu HTKH “Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài”, trang 159, 2001.
 18. Cách dạy từ vựng và luyện từ cho sinh viên nước ngoài. Kỷ yếu HTKH “Tiếng Việt và phương pháp dạy tiếng”, trang 252, 2004.
 19. Một vài thủ pháp dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Kỷ yếu HTKH “Một số vấn đề về nội dung và phương pháp giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ”, trang 428, 2005.
 20. Du lịch văn hóa ở Mộc Châu (tỉnh Sơn La). Kỷ yếu HTKH “Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học”, trang 325, 2010.
3.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học Chủ trì:
 1. Hình tượng người lao động thông minh, mưu trí trong truyện cổ dân gian Việt Nam. (T.05), thời gian thực hiện:    2005-2006, đã nghiệm thu.
 2. Khảo sát một số kiểu truyện tiêu biểu về các nhân vật “Tứ bất tử” trong truyện kể dân gian Việt Nam. (QX 2007.23), thời gian thực hiện: từ tháng 01/2007 đến tháng 01/2009, đã nghiệm thu tháng 6/2008.
 3. Kiểu truyện Thánh Mẫu và những truyền thống văn hóa dân gian Việt Nam. (QG.09.34), thời gian thực hiện: từ tháng 4/2009 đến tháng 4/2011, đã kiểm tra tiến độ tháng 4/2010.
Tham gia:
 1. Từ điển kiểu truyện dân gian Việt Nam. (Bộ GD& ĐT), thời gian thực hiện: 2006-2008, nghiệm thu cấp Viện năm 2008.

Tác giả: no1knows ; xuất bản: 02/08/2008 06:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động