Khoa Nhân học

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG                                       

            Ngày sinh:                  

            Quê quán: Hà nội                                           

            Chức danh/học vị: Tiến sĩ                              

            Chức vụ/Đơn vị công tác: Bộ môn Nhân học phát triển, Khoa Nhân học           

2. Quá trình đào tạo

2015-2017: nghiên cứu sau tiến sĩ, Bộ môn Nghiên cứu Giới, Đại học Lund (Thụy Điển)

2006-2011: nghiên cứu sinh, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội, Đại học Amsterdam (Hà Lan)

2002-2004: cao học, Trường quốc tế về Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Amsterdam (Hà Lan), bằng xuất sắc.

1996-2000: cử nhân chuyên ngành Dân tộc học, Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, bằng xuất sắc.

3. Các môn học đang giảng dạy

Bậc cử nhân:

 • Các phương pháp nghiên cứu Nhân học
 • Nhân học Giới

Bậc cao học:

 • Giới và Phát triển
 • Giới và Nghiên cứu phát triển- chương trình cao học liên thông của Viện Công nghệ Á châu (Thái Lan, chi nhánh tại Hà Nội) và Viện sau đại học Geneva (Thụy Sĩ)

Bậc nghiên cứu sinh:

 • Điền dã Nhân học

4. Các hướng nghiên cứu chính

 • Bạo lực trên cơ sở giới
 • Các vấn đề giới trong công tác phòng chống và ứng phó thảm họa thiên nhiên
 • Giới, tội phạm tình dục và hệ thống tư pháp (hình sự)
 • Di cư trái phép và buôn bán người
 • Đa dạng tình dục (LGBTI)
 • Quan hệ tộc người
 • Người khuyết tật
 • Đông Nam Á (Phi-lip-pin, Việt Nam)

Bên cạnh công tác giảng dạy tại trường, tiến sĩ Hương hiện tham gia với tư cách là chuyên gia nghiên cứu tư vấn cho các dự án, chương trình phát triển của UN Women, The Asia Foundation, Bộ Ngoại giao Úc, USAID, Care International, the International Labor Organization, Save the Children… về các nội dung liên quan đến an ninh con người.

5. Bài tạp chí, chương sách

Đang hoàn thiện/bình duyệt:

 • “Gendered Vulnerabilities in Time of Natural Disasters: Male-to-Female Violence in the Philippines in the Aftermath of SuperTyphoon Haiyan”
 • “Becoming bare life in the wake of Haiyan: An Ethnographic Study of the Lived Experiences of Climatic Catastrophe Survivors in the Philippines”
 • “Navigating Identity, Ethnicity, and Politics: A Case Study of Gender Variance in the Central Highlands of Vietnam”
 • Đồng tác giả Mike Perkins, Louise Cotrel-Gibbons. "The Vietnamese police response to household violence against women: The family unit under pressure". In Diana Bruns and Julie Schroeder (Eds) International Response to Domestic Violence. London: Routledge.
 • 2016. “Hậu Hải Yến ở Phi-líp-pin: Thiên tai, rủi ro và ứng phó nhìn từ góc độ nghiên cứu Nhân học”, in trong sách kỷ yếu Hội thảo Quốc tế "Việt Nam - Đông Nam Á: Hội nhập và phát triển,” NXB Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh.
 • 2016. “Gender Crossing in Vietnam: Benennung, Identitat und die Frage der Anerkennung” Südostasien, Stiftung Asienhaus, Spring issue.
 • 2016.  "The Red Seedlings of the Central Highlands’: Social Relatedness and   Political   Integration of Select Ethnic Minority Groups in Post-War Vietnam", in P. Taylor (ed.) Connected and Disconnected in Vietnam: Remaking Relations in a Post-socialist Nation. Canberra: ANU Press. Tải miễn phí tại: http://press.anu.edu.au/apps/bookworm/view/Connected+and+Disconnected+in+Viet+Nam/12033/ch05.xhtml
 • 2014. Đồng tác giả Tine Gammeltoft. “The Politics of Sexual Health in Vietnam” [Tính chính trị của sức khỏe tình dục ở Việt Nam] trong Mark McLelland & Vera Mackie (eds) The Routledge Handbook of Sexuality Studies in East Asia [Cẩm nang Routledge về nghiên cứu tình dục tại Đông Á]. London: Routledge.
 • 2013. At the Intersection of Gender, Sexuality, and Politics: The Disposition of Rape Cases among some Ethnic Minority Groups of Northern Vietnam [Tại giao điểm của giới, tính dục và tính chính trị: việc dàn thỏa các vụ hiếp dâm tại một số nhóm tộc người thiểu số miền Bắc Việt Nam]. Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, 28 (1), 132-51. Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.
 • 2012. “Whose Weapons? Representations of Rape in the Print Media in Modern Vietnam,” [Vũ khí của ai? Cách thể hiện vấn đề xâm hại tình dục trên báo in tại Việt nam hiện nay] Journal of Vietnamese Studies, 7 (2), 29-66. University of California Press, Berkeley.
 • 2012. “Rape Disclosures: The Interplay of Gender, Culture and Kinship in Contemporary Vietnam,” [Hé lộ trải nghiệm bị xâm hại tình dục: giao tác giữa giới, văn hóa và thân tộc ở Việt nam đương thời] Culture, Health and Sexuality: An International Journal for Research, Intervention and Care (Special Volume on ‘Secrecy as Embodied Practice’), 14 (1), S39-S52.
 • 2011 Taboos and Realities: Rape in Present-Day Vietnam [Điều cấm kỵ và thực tiễn: Xâm hại tình dục tại Việt nam ngày nay]. Hà Nội: NXB Thế giới.
 • 2010. “Tackling Taboos: Methodological Perspectives in Researching Rape in Vietnam.” In Hy Van Luong et al (Eds) Modernity and Dynamics of Tradition in Vietnam: Anthropological Perspectives, 210-235. Hochiminh City: Vietnam National University Publishing House.
 • 2007. Anthropology ‘At Home’ Through the Lens of Intersubjectivity: Counter Transference While Interviewing A ‘Vulnerable’ Vietnamese Woman. Medische Antropologie (special issue on ‘Intersubjectivity’). 23-38. University of Amsterdam.
 • 2007. Co-review with Frances Gouda. H-France Review, 7, 54. Anne Raffin, Youth Mobilization in Vichy Indochina and its Legacies, 1940-1970. Lanham, Maryland: Lexington Books, 2005.
 • 2006. “Vuot qua ranh gioi màu da: Nghiên cuu truong hop nhan con nuôi Viet-My” [Adopting Across the Color-Line: A Case Study of Vietnamese-American Adoption] In Mot chang đuong Nghiên cuu Lich su [A Passage of Historical Studies] 252-272. Hanoi: Vietnam National University Press.
 • 2006. Rape in Vietnam from Socio-Cultural and Historical Perspectives, Journal of Asian History 40, 185-206. Indiana University Press.

6. Bài tham luận hội thảo

 • “Navigating Identity, Ethnicity, and Politics: A Case Study of Gender Variance in the Central Highlands of Vietnam”. Bài tham luận được mời trình bày tại Hội thảo “Non-Binary Identities, Bodies and Discourses” tổ chức tại Trường Xã hội học và Chính sách Xã hội, Đại học Leeds, 22/3/2016.
 • “In the wake of Haiyan”: An Ethnographic Study on Loss, Melancholy, and Frustration as a result of Climatic Catastrophe in the Philippines [Hậu Hải Yến: Một nghiên cứu Nhân học về sự mất mát, sầu bi và bức xúc sau thảm họa thiên tai ở Philippines]. Tham luận được mời trình bày tại phiên toàn thể Hội thảo quốc tế “Vietnam and SoutheastAsia: Integration and Development”, Phu Yen, December 5-6, 2015.
 • “Gendered Ruination in the Philippines and Vietnam: Climate Change, (In)Security, and Violence in a Cross-Southeast Asian Perspective” (co-author with Helle Rydstrom). Paper presented at the Panel on Transforming the Environment—Transforming Gender Relations? Women, Men, and Environmental Change in Southeast Asia. EuroSEAS, Vienna, Austeria, August 11-14, 2015.
 • “On display: The Interweaving of rituals, identities and commodities in the practice of transgenders funeral performers in Southern Vietnam.” Invited paper for the International Workshop on Religious Pluralism, Magic and Gender/Sex Diversity in Southeast Asia, Humboldt University, Berlin, January 22-25, 2015.
 •  ‘The red seedlings’ of the Central Highlands: The social relatedness and political integration of selected ethnic minority groups in post-war Vietnam”. Invited paper for presentation at the 2014 Vietnam Update Conference held at the Australia National University, Canberra, December 1-2, 2014.
 •  “Cultural Legacy and Transgendering in Vietnam”. Paper presented at the International Berkshire Conference on Women’s History, May 22-25, 2014, Toronto (Canada).
 • Women of Disabilities Desiring Children: Intersectionality of Disability, Motherhood and Gender Politics in Post-war Vietnam.” Invited paper to be presented at the International Conference on Populations, Health and Medicines in Developing Countries: The case of Vietnam from the 18th century to present (co-organized by Justus-Liebig University, University of Giessen, and Vietnam National University), November 1-2, 2013 Hanoi.
 •  “The Uplands Catching Up With The Lowlands”? Reflections on Discourses on Socio-Cultural Growth of Ethnic Minorities in Vietnam’s Central Highlands” paper presented at the panel, entitled: Cultural Growth: Asian Perspective of Civilization of the Conference “Growth: Critical Perspectives from Asia” June 13-14, 2013, Copenhagen (Denmark)
 •  “Cultural Legacy and Transgendering in Vietnam.” Invited paper for the forum on “Plural Identities: State and Globalization” organized by SEASREP Foundation, December 3-4,  2012, Manila.
 •  “A Multiple Lens: Making a Critical Sense of Human Resource Development of Ethnic Minorities in Vietnam.” Paper presented at the 4th International Conference on Vietnamese Studies. November 26-28, 2012, Hanoi.
 •  “Rethinking Gender Relations among Vietnam’s Central Highlanders: Within and Beyond the Household.” Paper presented at the international conference on Inequality, Conflict and Political Regimes in East and Southeast Asian Countries co-organized by Stockholm University and Vietnam National University, November 22-24, 2012, Hanoi.
 •  “Making Meaning in Father-Daughter Incest Narratives in Contemporary Vietnam: Whose Voices? Poster presentation at the 3rd International Conference on Survivors of Rape organized by Rape Crisis Network Ireland. November 8-10, 2012, Galway, Ireland.
 •  “Gender Crossing in Vietnam: Yesterday and Today.” Paper presented at the international conference Future Directions in Southeast Asian Studies co-organized by Leiden University, Australia National University and Vietnam National University of Hanoi, March 8-10, 2012, Hanoi, Vietnam.
 •  “Mediating East-West Variations of Autonomy: Case Studies of Raped Women in Vietnam.” Paper presented at the 3rd International conference Engaging with Vietnam: An Interdisciplinary Dialogue, co-organized by Monash University and University of Social Sciences and Humanities, December 4-5, 2011, Hanoi, Vietnam.
 •  “Rape: A Matter of Private Prosecution? The Interface of Gender, Sexuality, and Politics in Dealing with Rape Cases among Ethnic Minorities of Northern Vietnam.” Paper presented at the international conference Localizing Global Justice: Rethinking Law and Human Rights in Southeast Asia, November 4-5, 2011, Columbia University, New York City, USA.
 •  “Demyth-ifying a ‘Free-Love’ Culture: Rethinking Premarital Sex, Rape and Marriage among the Youth of Some Ethnic Minorities in Northern Vietnam.” Paper presented at the Workshop on Youth, Risk, and Sexuality in Vietnam and India: Educational concerns,” co-organized by Lund University and the Vietnam National Institute for Educational Sciences, July 5, 2011,  Hanoi, Vietnam.
 •  “A double-edge Sword: Rape Representations in the Printed Media in Modern Vietnam.” Paper presented at the 7th IASSCS (International Association for the Study of Sexuality, Culture, and Society ) conference, April 15-18, 2009, Hanoi, Vietnam.
 • Tackling taboos: Methodological approaches in researching rape in Vietnam. Paper presented at the International Conference on the Anthropology of Vietnam. Binh Duong, Vietnam: December 15-18, 2007.
 • “Negotiating Cultural Diversity. The case of Muslim radicalization in the present-day Netherlands.” Paper presented at the Asia-Pacific Youth Forum organized by the Japan Foundation and Okinawa Prefectural Government. Okinawa, Japan: January 15-24, 2006.
 • “Adopting across the color-line: a case study of Vietnamese-American transracial adoption.” Paper presented at the 11th annual meeting of the National Council on Family Relations, Phoenix, AZ. (USA): November 16-19, 2005.
 • “A great loss of one’s own worth. The traumatic experiences of rape survivors in Vietnam.” Paper presented at the 5th IASSCS (International Association for the Study of Sexuality, Culture, and Society ) conference, San Francisco, CA. (USA): June 21-24. Abstract in Culture, Heath and Sexuality (Supplement), June 2005.

7. Hướng dẫn khoa học

Luận văn cao học đã hoàn thành và bảo vệ:

 • Lưu Thị Thúy. 2015. Sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số vào khu vực Nhà  nước: Nghiên cứu trường hợp cộng đồng Ba na và Ja rai ở tỉnh Kon Tum. Luận văn cao học, Khoa Nhân học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
 • Lương Anh Ngọc. 2015. Truyền thông phòng chống HIV/AIDS ở cộng đồng dân tộc thiểu số tại tỉnh Tuyên Quang: Một tiếp cận nhân học. Luận văn cao học, Khoa Nhân học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
 • Trinh Huynh. 2014. Khmer women’s responses to intimate partner violence: A case study of Khmer women in Southern Vietnam.  Master’s thesis, INTERNATIONAL EXECUTIVE MASTER IN DEVELOPMENT POLICIES AND PRACTICES (DPP), Graduate Institute of Geneva, Academic year 2014 – 2015.
 • Eart, Pysal. 2014. Protection mechanism for domestic women migrant in garment industry in Cambodia.  Master’s thesis, INTERNATIONAL EXECUTIVE MASTER IN DEVELOPMENT POLICIES AND PRACTICES (DPP), Graduate Institute of Geneva, Academic year 2014 – 2015.

8. Phỏng vấn chuyên đề

 • 2011. “Ðoi Moi and Public Discourses of Sexual Violence: Feminist Anthropologist Huong Thu Nguyen.” Anthropology News (American Anthropological Association). 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 03/12/2015 09:51
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động