Khoa VN học và Tiếng Việt

TS. Nguyễn Thị Thuận

TS. NGUYỄN THỊ THUẬN

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1958
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Giảng viên
 • Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1981

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Về giới từcủa”. Kỉ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Tiếng Việt, 1985.
 2. Về các từsự”,“việc”,“cuộc”. Kỉ yếu Hội nghị quốc tế tiếng Việt, Đại học Tổng hợp Phnômpênh. 1987.
 3. Các từđây”,“đấy khi dùng cuối câu. Hội thảo Khoa học Khoa Tiếng Việt, 1991.
 4. So sánhsự trong tiếng Việt vàkoto trong tiếng Nhật. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.
 5. Câu hỏi vớichứ?”. Hội thảo Khoa học “Ngữ học trẻ, 1998”.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo

 1. Tiếng Việt cho người nước ngoài. Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1986.
 2. Tiếng Việt cho người nước ngoài (Bùi Phụng chủ biên). Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1992.
 3. Marathon Tiếng Việt. Nxb ALuku, Tokyo, 1995.

Tác giả: no1knows ; xuất bản: 02/08/2008 06:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động