Khoa VN học và Tiếng Việt

TS. Nguyễn Văn Phúc

TS. NGUYỄN VĂN PHÚC

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1959
 • Nơi sinh: Hà Tĩnh
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Giảng viên chính
 • Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1982

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Ngữ âm tiếng Khơ-Me, một vài l­ưu ý khi dạy phát âm. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 2, 1991.
 2. Một vài khó khăn của ng­ười nói tiếng Anh khi tiếp xúc với hệ thống ngữ âm tiếng Việt (phụ âm và nguyên âm). Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 4, 1994.
 3. Giọng ngoại lai và những khái niệm liên quan. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Tiếng Việt và dạy tiếng Việt cho ngư­ời nước ngoài”, Viện Ngôn ngữ - Đại học Tổng hợp Hà Nội xuất bản, 1997.
 4. Về vấn đề lỗi phát âm tiếng Việt ở những đối t­ượng nói tiếng Anh (chứng cứ từ phụ âm đầu). Kỉ yếu Hội thảo Khoa học về Ngôn ngữ học ứng dụng, Khoa Ngôn ngữ, ĐH KHXH&NV, 1998.
 5. Lỗi phát âm của sinh viên n­ước ngoài học tiếng Việt (chứng cứ từ thanh điệu trong các âm tiết rời). Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 6, 1999.
 6. Trọng âm và vấn đề dạy trọng âm tiếng Việt cho ngư­ời nước ngoài. Ngữ học trẻ 2000, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.
 7. Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục cần hay không cần giảm tải (viết chung). Kỉ yếu Hội thảo Khoa học về công nghệ dạy tiếng Việt cho con em cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Công nghệ Giáo dục, 2000.
 8. Một vài suy nghĩ về bình diện ngữ âm học dạy tiếng. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho ng­ười nước ngoài”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
 9. Ph­ương ngữ tiếng Việt nhìn từ bình diện ngôn ngữ học dạy tiếng. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học về Bảo vệ và phát triển tiếng Việt trong thời kì công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Viện Ngôn ngữ và Hội Ngôn ngữ học Tp. Hồ Chí Minh xuất bản, 2002.
 10. Nhìn lại cơ sở khoa học của ph­ương pháp nghe-nhìn và nghe-nói trong tiến trình học ngoại ngữ. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Tiếng Việt và Việt Nam học”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.
 11. Nhịp điệu lời nói với việc dạy và học tiếng Việt nh­ư một ngoại ngữ. Tạp chí Việt Nam học. Hội Việt Nam học Hàn Quốc (Korean Association of Vietnamese Studies) xuất bản, số 5, 2004.
 12. Về nguyên nhân ra đời của chữ Quốc ngữ. Tạp chí Đông Nam Á, Hội Đông Nam Á Hàn Quốc Korean Association of Southeast Asia) Vietnamese Studies xuất bản, số 1, 2005.
 13. Về khái niệm ngôn ngữ thứ nhất và ngôn ngữ thứ hai. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Một số vấn đề về nội dung và phư­ơng pháp giảng dạy tiếng Việt như­ một ngoại ngữ”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo

 1. Tiếng Việt thực hành cho sinh viên ngành kinh tế(giáo trình). Nxb Đại học Kinh tế Phnôm-Pênh, 1985.
 2. Tiếng Việt cho người nước ngoài (viết chung). Nxb Đại học và THCN, 1991.
 3. Tiếng Việt cho người nư­ớc ngoài(chủ biên, chương trình cơ sở). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.
 4. Tiếng Việt thực hành cho người Hàn Quốc, tập I (chủ biên). Nxb Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc (Press HUFS), 2005.
 5. Tiếng Việt thực hành cho người Hàn Quốc, tập II (chủ biên). Nxb Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc (Press HUFS), 2005.

Tác giả: no1knows ; xuất bản: 02/08/2008 06:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động