Đề tài dự án nghiên cứu

TTLA: Đặc điểm của thán từ tiếng Hán hiện đại và việc chuyển dịch chúng sang tiếng Việt

Tóm tắt luận án tiến sĩ “Đặc điểm của thán từ tiếng Hán hiện đại và việc chuyển dịch chúng sang tiếng Việt” của NCS Đỗ Thu Lan, chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh – đối chiếu (mã số 62 22 01 10), người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Văn Khang.

Tải về toàn văn bản tóm tắt tại đây.

TAGS:
Tác giả: USSH ; xuất bản: 20/06/2013 03:22
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động