Khoa VN học và Tiếng Việt

ThS. Bạch Thanh Vân

ThS. BẠCH THANH VÂN

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1957
 • Nơi sinh: Hải Phòng
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chức danh: Giảng viên
 • Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1982

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Nghệ thuật thơ Phạm Tiến Duật. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
 2. Tình yêu đất nước, con người, đồng đội trong thơ Phạm Tiến Duật. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 5, 1998.
 3. Một thế giới nghệ thuật đầy hình ảnh về làng quê, người mẹ, dòng sông trong thơ Tế Hanh. Hội nghị Khoa học nữ lần thứ 9, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2004.

Tác giả: no1knows ; xuất bản: 02/08/2008 06:53
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động