Khoa VN học và Tiếng Việt

ThS. Đỗ Thị Thu

ThS. ĐỖ THỊ THU

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1958
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chức danh: Giảng viên
 • Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1980

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Góp phần tìm hiểu phong cách ngôn ngữ của Hồ Chủ tịch. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Khoa Tiếng Việt, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1985.
 2. Một số lỗi về trật tự từ của ngư­ời nư­ớc ngoài khi học tiếng Việt. “Tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt cho ngư­ời n­ước ngoài”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.
 3. Một số vấn đề hư­ từ đối với ng­ười nư­ớc ngoài khi học tiếng Việt. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 6, 1999.
 4. Việc sử dụng một số phó từ biểu thị ý nghĩa thời gian của ngư­ời nư­ớc ngoài học tiếng Việt. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho ng­ười nư­ớc ngoài”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
 5. Về việc sử dụng nhóm quan hệ từcho, để, mà, vì trong tiếng Việt. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Tiếng Việt và phư­ơng pháp dạy tiếng”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo

 1. Tiếng Việt thực hành dùng cho ng­ười n­ước ngoài (viết chung). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.
 2. Phong cách học tiếng Việt dùng cho sinh viên n­ước ngoài (viết chung). Tr­ường Đại học Khoa học Xã hội và NV, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.
 3. Tiếng Việt cho ng­ười nư­ớc ngoài - Trình độ nâng cao (viết chung). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004; In lần thứ 2, 2005.

Tác giả: no1knows ; xuất bản: 02/08/2008 06:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động